Specialklassen for udviklingshæmmede børn

Specialklasseforløbet ved Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg er et skoletilbud, parallelt til det eksisterende almindelige skoleforløb, blot for udviklingshæmmede børn.

Vi har en rigtig god normering, tilbyder både SFO og skolebus, og samarbejder selvfølgelig med de kommunale sagsbehandlere. Med andre ord, vi er næsten sikre på at vi har et godt tilbud til dit barn.

Vi arbejder på at starte en ny specialklasse op, og det kræver kun fire tilmeldte for at vi kan oprette den. Hvis det har interesse for jer eller nogen I kender, kontakt os og hør nærmere.

I kan også læse mere herunder, eller ringe og aftale et besøg, hvis I vil se hvordan det er i den nuværende specialklasse.

Pædagogikken

Specialklassen arbejder med den samme læreplan som i den almindelige steinerskole, men stiller selvfølgelig ikke de samme færdighedskrav, som der stilles til eleverne i den almindelige skole. Alt arbejde, - også det faglige som dansk og matematik, får i specialskolen et terapeutisk tilsnit, og har et tydeligt mål om livsduelighed.

Vi deltager i de fælles aktiviteter på skolen, såsom morgensang og eurytmi, der giver mening for den enkelte elev. På den måde er inklusion meget mere end blot ord her på skolen. 

Undervisningen

Gennem årene beskæftiger børnene sig med håndarbejde, tegning, maling, musik, sanglege, gymnastik, idræt, eurytmi, dans og mere boglige fag. Og vi nyder næsten dagligt gåture i skoven lige bag ved skolen.

I de små klasser bliver fortællestoffet levende ved eventyr, fabler, skuespil, rim og remser.
I de større klasser gennem skuespil og ved at lave faghæfter med skrift og illustrationer, hvis det passer til eleven.

Terapierne

Alt arbejde, også skolearbejde, kan gøres til et terapeutisk virkemiddel. Nedenstående er dog særlig velegnet til terapi, og på skolen tilbyder vi en række individuelle terapier:

Musikterapi, som byder på mange forskellige øvefelter.

Rytmisk massage, som tager udgangspunkt i barnets specielle konstitution og helbredsmæssige vanskeligheder.

Tegne-/maleterapi.

Derudover har vi tæt samarbejde med fysioterapeut, talepædagog og ergoterapeut, som alle kommer på skolen.

Mere information

Ring til Jannie Hazen på 2392 2259 eller Henriette Lund på 2575 1531

ÅBN PDF: Specialklasse Folder

ÅBN PDF: Beskrivelse af Dragen - Byggeprojekt i 3. specialklasse

Gå til side: Skolens lærerplaner

Egenbetaling

Som resten af skolens elever, betaler eleverne i specialklassen også skolepenge og SFO.

For skoleåret 2018/2019 betales skolepenge 1.495 kr. per måned (juli betalingsfri) og 850 kr. for SFO

Se vores prisliste for mere information om eks. søskenderabat og skolebus

Links til samarbejdspartnere

Marjatta

Hadruplund

Hertha

Aarhus STU

1/5

​S P E C I A L K L A S S E N

RUDOLF STEINER SKOLEN      -      Stavangervej 3,  8600 Silkeborg       -      TELEFON  86 80 03 33       -      MAIL kontakt@steinerskolen-8600.dk      -