Satser og informationer for skoleåret 2020/21
Skolebetaling:

Indmeldelsesgebyr: 1.000 kr.

Tilmelding er først gyldig, når vi har modtaget indmeldelsesgebyret.

Skolepengene betales i 11 måneder om året (juli betalingsfri).

Prisen pr. barn er 1.600 kr. pr. måned.

Der gives rabat, hvis flere søskende går på skolen:

Ved 2 søskende på skolen gives 725 kr. i rabat pr. måned.

Ved 3 søskende på skolen gives 1.670 kr. i rabat pr. måned.

Ved 4 søskende eller flere betales kun for 3 børn.

Ved søskende i børnehaven gives kr. 535 i rabat.

NB! Hvis man ikke betaler skolepenge over PBS, vil man blive opkrævet et gebyr på 50 kr. Hvis man kommer i restance med skolepenge vil man blive opkrævet et rentegebyr på 1,5 % af restancebeløbet og et rykkergebyr på 100 kr.!

SFO:

Det koster 925 kr. pr. mdr. at gå i SFO

Evt. udmelding skal ske senest d. 15. i måneden før.

Klub:

For klub koster det (inklusive mad):

Fuldtid 690 kr.

Klippekort til klubben er 500 kr. for 10 gange.

Ved udmelding af klub: Der er en opsigelsesfrist på 2 måneder.

SFO og klub

Morgenpasning koster 75 kr. om måneden.

Instrumentalundervisning:

Fra og med 5. klasse i 36 uger:

Der gives lektioner af ½ time individuelt og ¾ time på hold.

Individuelt: 485 kr. pr. måned i 10 måneder

Hold (2 eller flere elever): 435 kr. pr. måned i 10 mdr.

Musikskole: 575 kr.

Skolen råder over et antal instrumenter, der kan udlejes fortrinsvis til 1 års in­strumentelever.

Der betales depositum og en månedlig leje, og man må sørge for at ens egen forsikring dækker evt. skader.

Transport:

 Transporttilskud >15 km: 200 kr. pr. familie.

Børnehavebetaling:  

Indmeldelsesgebyr: 500 kr.

Fra kl. 8.00 - 16.00 er prisen pr. måned        2250 kr.

Udover kl. 8.00 - 16.00 er prisen pr. måned  2450 kr

 

RUDOLF STEINER SKOLEN      -      Stavangervej 3,  8600 Silkeborg       -      TELEFON  86 80 03 33       -      MAIL kontakt@steinerskolen-8600.dk      -