Satser for skoleåret 2020/21

 

Skolepenge:

 

Skolepengene betales i 11 måneder om året (juli betalingsfri).

 

Pris for 1. barn er 1.600 kr. pr. måned.

Pris for 2. barn er 875 kr. pr. måned.

Pris for 3. barn er 655 kr. pr. måned.

4. barn og derover er betalingsfri.

Ved søskende i vuggestue eller børnehave, gives yderligere 535 kr. i rabat.

 

NB! Hvis man ikke betaler skolepenge over PBS, vil man blive opkrævet et gebyr på 50 kr. 

Hvis man kommer i restance med skolepenge vil man blive opkrævet et rentegebyr på 1,5 % af restancebeløbet og et rykkergebyr på 100 kr.


 

Indmeldelsesgebyr: 1.000 kr.

Indmeldelse på skolen er først gyldig, når vi har modtaget indmeldelsesgebyret.

 

SFO:

 

Pris for SFO er 925 kr. pr. måned. Prisen er inklusiv et let eftermiddagsmåltid.

Pris for morgenpasning er 75 kr. pr. måned.

 

Klub:

 

Pris for klub er 690 kr. pr måned. Prisen er inklusiv et let eftermiddagsmåltid.

 

Børnehavebetaling i børnehaven Yggdrasil:  

 

For mødetider mellem kl. 8.00 - 16.00 er prisen 2250 kr. pr. måned.

For mødetider ud over kl. 8.00 - 16.00 er prisen 2450 kr. pr. måned.

 

Øvrige udgifter:

 

Instrumentalundervisning:

 

Fra og med 5. klasse skal eleverne modtage instrumentalundervisning. Dette tilbydes af skolens instrumentallærere, alternativt går eleven til instrumentalundervisning på en musikskole.

 

Der gives lektioner af ½ time individuelt og ¾ time på hold.

Individuelt: 485 kr. pr. måned i 10 måneder

Hold (2 eller flere elever): 435 kr. pr. måned i 10 måneder.

 

Skolen råder over et antal instrumenter der kan udlejes fortrinsvis til 1. års instrumentelever.

Der betales depositum og en månedlig leje, og man må sørge for at ens egen forsikring dækker evt. skader.

 

Instrumentkøb:

 

I 1. klasse skal købes en pentatonfløjte (betales af skolen)

I 3. klasse skal købes en C-fløjte samt et strygerinstrument (violin, bratsch eller cello) 

I 5. klasse er der mulighed for instrumentskrift til det instrument, eleven skal spille på i skolens symfoniorkester. Dette er et valg, der besluttes mellem lærere, forældre og elev. 

 

Lejerskoler og udflugter

 

Der er på de fleste klassetrin tradition for at tage på forskellige klasseture. Det tilstræbes altid at gøre det så billigt som muligt og det tilskønnes fra skolens side, at eleverne selv er med til at rejse de manglende midler. 

Hvad der er tradition for samt den maximale forældrebetaling, fremgår herunder:

 

3. klasse: Tur til Bølling sø (gamle håndværk), 500,-

4. klasse: Vikingelejrtur til f.eks. Bork eller Ribe, 2000,-

5. klasse: Naturoplevelsestur, f.eks. kanotur, cykeltur, vandretur, 500,-

6. Klasse: Tur til Bornholm, 2000,-

7. klasse: Vandretur, hvor udfordringer er nøgleordet, 500,-

8. klasse: Længere vandretur evt. i udlandet, 3000,-

9. klasse: Museer i europæiske storbyer, 2000,-

10. klasse: Museer i europæiske storbyer, 3500,-