Fritidstilbud for elever i børnehaveklasse til og med 3. klasse

Pædagogiske og praktiske oplysninger for SFO’en 2021/22:

Åbningstider:

SFO’en har åbent hver dag 12.10 – 16.30, dog fredag til 16.00.

Der er morgenpasning fra 6.45 i børnehaven Yggdrasild, og fra kl.7.40 i bh.kl. Bemærk at morgenpasning kræver tilmelding på kontoret, og et mindre tillæg.

SFO tlf.: SMS KUN EFTER AFTALE, RING  30539557 (hvis I vil være sikre på, at vi får besked)

 

Feriepasning:

Vi tilbyder feriepasning efter tilmelding og behov, i august inden skoleåret begynder, i dagene efter nytår den 3.-5. januar, i vinterferien, i juni måned efter sidste skoledag. Åbent fra 7.30-16.30. Fredag til kl.16.00. (Efter særlig aftale fra kl.6.45 i Yggdrasil).

Vi holder lukket i juli måned, i efterårsferien, d.22.dec.,mellem jul og nytår, de tre dage før påske og fredag efter Kr.Himmelfart.

 

Afhentning og afbud:

Husk at sige ”farvel” ved afhentning. Det er vigtigt, at der siges farvel til en blandt personalet, så vi ved hvilke børn, der er hentet. Hvis børnene tager hjem lige efter skoletid, så lad os vide det. Hvis børnene er fraværende fra skole, får vi besked fra skolen.

 

Personale:

Morgenpasning varetages af børnehaven Yggdrasils personale, og Jytte Nielsen

SFO-leder: Catrine Oest Jacobsen

Medarbejder: Lisbeth W. Lauritsen

Medarbejder: Henry Dam Kristensen

Medarbejder: Ellen K. Alstrup

Medarbejder: Christoffer William Jensen

Bh.kl.leder: Jytte Nielsen

 

Strukturering af dagen:

Bh.kl. bliver fulgt til SFO’en kl.12.10, dog torsdag er de sammen med Jytte til kl.13.50.

Herefter går de til SFO’en og er sammen med de andre SFO børn.

 

1.kl. og 2.kl. går selv til SFO’en og melder sig, straks efter at de har fri fra skole.

 

3.-4.kl.: Ca. halvdelen af klassen går henholdsvis til SFO eller Klub og melder sig, når de har fri fra skole. Hvem der hører til hvor er aftalt med elever og forældre. Besøg på tværs af SFO og Klub aftales fra dag til dag.

 

Alle børn bliver taget imod med øjenkontakt og en gensidig hilsen med en hånd på hjertet. Det er et alternativ til det håndtryk vi brugte før Covid-19. Ved denne modtagelse bliver børnene krydset af og hjulpet med deres ting i garderoben. Medmindre vejret er helt elendigt, og alt tøj er vådt, skal alle være ude minimum den første halve time.

Mellem kl.13.30 og kl.14 samles vi og spiser eftermiddagsmad sammen. Fra septemper bliver der serveret et meget lille sundt mellemmåltid. Hvis børnene er sultne derudover, må de selv medbringe eftermiddagsmadpakke.  HUSK altid egen drikkedunk. Vi beder alle børn kigge i deres madkasser, og spise deraf, hvis de har mad tilbage. Torsdag får de et større eftermiddagsmåltid (undtagen bh.kl.der er med Jytte i egne lokaler). Der laver vi varm mad sammen med børnene, gerne på bål, når vejret er til det.

Hvis I afhenter i spiseperioden, så gør det hurtigt og stille, og forvent ikke at vi har tid til at tale med jer i denne periode. Vi starter og afslutter vores samling med at synge et madvers og tænde lys. Det foregår i en stille lidt højtidelig stemning.  

 

Aktiviteter, værdigrundlag og pædagogiske målsætninger for SFO’en:

Sammen med skolen ligger SFO’en i et naturskønt område, som vi har meget glæde af. Når børnene kommer fra skole, er behovene meget forskellige. Nogle har fået dækket deres sociale behov og har brug for stille samvær i små grupper, andre trænger til vilde lege, og andre igen til spændende aktiviteter.

At skabe rammen, hvor disse forskellige behov tilgodeses, er SFO’ens opgave. Vores målsætning er at gøre dette i overensstemmelse med skolens pædagogik, med rige udfoldelsesmuligheder og trygge faste rammer med vægten særligt lagt på anerkendelse af det enkelte barn. At skabe et så godt nærings- og udviklingsmiljø som muligt er vores hensigt.

 

Alt i alt vægter vi:

• Det sociale højt, at børnene trives, passer på hinanden og hjælper  hinanden.

• At børnene får mulighed for at lege ”som i gamle dage”.

• At de har tid og udfoldelsesrum for fri leg.

• At de har mulighed for at skabe med hænderne – vi hjælper og sætter i gang.

• At de er med til at bage og lave mad.

• At bruge naturen, at de er i den og med den. Dertil laver vi bål og mad på bål.

• At de bruger deres kroppe, motorisk ude og inde. Vi motiverer og sætter i gang.

• At de trænes i selv at rydde op efter sig, og passer på de ting de omgås.

• At de følger årstidens skiften i de ting vi foretager os.

• Naturmaterialer og sund økologisk sukkerfri mad.

 

Forældresamarbejde:

Vi vægter en god kontakt til forældrene og et godt samarbejde mellem børnenes klasselærer og SFO’en, således at vi i fællesskab kan støtte det enkelte barns behov så vidt muligt, i forhold til den sociale sammenhæng, trivsel og udvikling.

Der afholdes 1 forældremøde årligt, dertil vil vi i et vist omfang være repræsenteret på de respektive klassers forældremøder, og 1 gang årligt inviterer vi til fællesspisningsarrangement eller eftermiddagshygge (Covid-19 situationen taget i betragtning).

Efter behov tager vi gerne et møde med enkelte forældre.

Ugentligt bliver I orienteret og får beskeder fra SFO’en gennem ugebrevet, via skolens Intra VIGGO. Se også tavlen ophængt i garderoben.

Når I har noget på hjertet, så kom til os. Lad ikke problemer, undren, usikkerhed eller rygter vokse til sladder i elefantstørrelse.

 

OBS:

• Børnene ”melder” sig i SFO’en til ”afkrydsning”, og bliver modtaget med øjenkontakt og hånd på hjerte, når de har fri fra skole.

• OBS! Vi følger sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger om håndhygiejne. Vi regner med håndvask ved ankomst, og før vi spiser.  

• Der siges altid farvel ved afhentning.

• Børnene rydder op efter sig, inden de går i gang med en ny aktivitet, og inden de går hjem.

• Når børnene leger længere væk end synsvidde skal de give besked derom til personalet, som noterer det. Hvis de besøger klub, får de en seddel med fra personalet om aftalen.

• Børnene må ikke lege eller opholde sig uden for skolens område, og der er klare grænser i forhold til ophold i nærheden af Stavangervej. Børnene må ikke lege og opholde sig alene i området mellem SFO’en og vejen. De må løbe rundt om bygningen, men ikke længere væk end fliserne langs huset.

• Med undtagelse af sidste fredag i måneden, må børnene ikke medbringe legetøj i SFO’en. Dog slet ikke elektronisk legetøj. Legetøjsfredagen er tænkt som en enkelt legegenstand medbragt, ikke en hel taskefuld.

• Rulleskøjter må gerne medbringes, dog kræver vi cykelhjelm og beskyttere. Løbehjul og cykler er for pladskrævende i forhold til, hvor mange børn vi er.

• Som i skoletiden vil vi ikke have mobiltelefoner fremme. Hvis de er, tager vi dem i vores varetægt, og følger skolens regler.

• SFO’ens telefon bruges ikke til legeaftaler. Vi opfordre jer til at lave aftaler i forvejen, eller ved afhentning. Det er for tidskrævende, for dyrt og det tager fokus fra at være til stede i nuet og i legen.

 

Praktisk:

• DRIKKEDUNK (GERNE MED VAND; IKKE SUKKERDRIKKE) OG EFTERMIDDAGSMADPAKKE

• NAVN PÅ DRIKKEDUNK OG MADKASSER!!!!

•  PASSENDE TØJ TIL DAGENS- OG ÅRSTIDENS VEJR, SAMT ET SÆT  SKIFTETØJ for vi er ude i alt slags vejr !!

• SKRIV NAVN I BØRNENES TØJ OG SKO/STØVLER, især overtøj, trøjer og cardigans, så finder det lettere sin ejermand.

• SFO’ens lokale er  skofrit, året rundt. Ønsker I at jeres børn har indesko på, så giv os besked derom, så skal vi være behjælpelige.

• På det store toilet står et paprør med glemmetøj. Efter efterårsferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie giver vi tøjet videre til genbrug, så kig efter ind i mellem.

• Vi appellerer til jer forældre om orden, disciplin og gode vaner i garderoben. Lad kun det mest nødvendige være der, og hjælp jeres børn med at rydde op ved afhentning. Det er jeres ansvar, ikke jeres børns. 

• Vi tager hjertens gerne imod: Pæne syltetøjsglas med låg, perler, hobbymaterialer og garn i naturmaterialer, værktøj, skiftetøj til lånekurvene (især strømper og underbukser), rulleskøjter og beskyttere, spil og overskudshøst fra haven og lignende.

 

 

Mange kærlige hilsner og ønsker om et godt samarbejde

 

Lisbeth, Christoffer, Henry, Ellen, Jytte og Catrine

 

 

 

1/3

​S F O