Fritidstilbud for elever i børnehaveklasse til og med 3. klasse

Pædagogiske og praktiske oplysninger for SFO’en 2020/21:

(Tilpasset COVID-19 forholdsregler, pr. 1.aug.)

 

Åbningstider:

SFO’en har åbent hver dag 12.10 – 16.30, dog fredag til 16.00.

Der er morgenpasning fra 6.45 i børnehaven Yggdrasil, og fra kl. 7.40 i bh. kl. Bemærk, at morgenpasning kræver tilmelding på kontoret.

SFO tlf.: Vi modtager ikke sms, RING 30539557, hvis I vil være sikre på, at vi får besked.

 

Feriepasning:

Vi tilbyder feriepasning efter tilmelding og behov: I august inden skoleåret begynder, den 21. dec., og i dagene efter nytår den 4.-5. januar, i vinterferien, 12. marts der er en skolefri dag, i juni måned efter sidste skoledag.

Åbent fra 7.30-16.30. fredag til kl.16.00. (Efter særlig aftale fra kl.6.45 i Yggdrasil).

Vi holder lukket i juli måned, i efterårsferien, 22. dec., mellem jul og nytår, de tre dage før påske og fredag efter Kr. Himmelfart.

 

Afhentning og afbud:

Husk at sige ”farvel” ved afhentning. Det er vigtigt, at der siges farvel til en person blandt personalet, så vi ved hvilke børn, der er hentet. Hvis børnene tager hjem lige efter skoletid, så lad os vide det. Hvis børnene er fraværende fra skole, får vi besked fra skolen.

Her i COVID-19 perioden afhentes der i videst muligt omfang ved grænsen til skolens grund, og altid udendørs. Bh. kl. ved lågen, og 1.-3. kl. ved en af trapperne mellem p-plads og SFO’ens udeareal. Vi er ude, og I vil blive set. Det fungerede fint før ferien. Ved behov for at tjekke garderobe, kan der efter aftale med personalet være max. en voksen i garderoben ad gangen. Vi vil dog være behjælpelige med opdatering på overtøj- og skiftetøjsbehov.   

Personale:

Morgenpasning varetages af børnehaven Yggdrasils personale, og Jytte Nielsen

SFO-leder: Catrine Oest Jacobsen

Medarbejder: Jacob Vestergaard

Medarbejder: Lisbeth W. Lauritsen

Medarbejder: Henry Dam Kristensen

Medarbejder: Ellen K. Alstrup

Bh.kl.leder: Jytte Nielsen

 

Strukturering af dagen:

Bh. kl. har SFO pasning udenfor i tilknytning til bh. kl.’s lokaler, og i “lærkeskoven” fra kl. 12.10-14.30.

Mandag med Jytte, tirsdag og fredag med Lisbeth, onsdag med Henry, og torsdag med Jytte til 13.45, herefter med Lisbeth til 14.30. Efter 14.30 samles bh .kl. med SFO’en. Hvis der er meget få børn, måske kl. 14.

 

1. kl. og 2.-3. kl. er som gruppe samlet ved SFO’en, og deler det samme udeareal som i skoletiden. Vi vil stort set kun være ude, da de generelle forholdsregler foreskriver 1 m.’s afstand indenfor, og i legende situationer vil det ikke være muligt. Der kan dog efter aftale være børn der sidder inde og tegner, spiller m.v.

Straks efter, at børnene har fri fra skole, melder de sig ved SFO’en. Alle børn bliver taget imod med øjenkontakt og hånd på hjertet (alternativ til håndtryk), hvorefter de bliver krydset ind og hjulpet med deres ting i garderoben, og madpakker i køleskabet. Alle vasker hænder ved ankomst, og før der spises.

  

Mellem ca. kl. 13.30 og kl. 14, samles vi og spiser egen medbragt eftermiddagsmad. Dette gælder for begge grupper.

Alle børn skal selv medbringe mad nok til hele dagen, og drikkedunk med vand.  

Hvis I afhenter i spiseperioden, så gør det hurtigt og stille, og forvent ikke at vi har tid til at tale med jer i denne periode. Vi starter og afslutter vores samling med at synge et madvers. Det foregår i en stille lidt højtidelig stemning, også når vi er ude.

Når vi får mulighed for at lave mad igen, får I besked. Måske vi ind imellem laver lidt for hyggens skynd, men ikke fuldt måltid.   

 

Aktiviteter, værdigrundlag og pædagogiske målsætninger for SFO’en:

Sammen med skolen ligger SFO’en i et naturskønt område, som vi har meget glæde af. Når børnene kommer fra skole, er behovene meget forskellige. Nogle har fået dækket deres sociale behov og har brug for stille samvær i små grupper, andre trænger til vilde lege, og andre igen til spændende aktiviteter.

At skabe rammen, hvor disse forskellige behov tilgodeses, er SFO’ens opgave. Vores målsætning er at gøre dette i overensstemmelse med skolens pædagogik, med rige udfoldelsesmuligheder og trygge faste rammer med vægten særligt lagt på anerkendelse af det enkelte barn. At skabe et så godt nærings- og udviklingsmiljø som muligt er vores hensigt.

 

Alt i alt vægter vi:

• Det sociale. At børnene trives, passer på hinanden og hjælper hinanden.

• At børnene får mulighed for at lege ”som i gamle dage”.

• At de har tid og udfoldelsesrum for fri leg.

• At de har mulighed for at skabe med hænderne – vi hjælper og sætter i gang.

• At de er med til at bage og lave mad. Dette står på stand by i COVID-19 perioden.

• At bruge naturen, at de er i den og med den. Dertil laver vi bål og mad på bål.(I begrænset omfang for en tid).

• At de bruger deres kroppe, motorisk ude og inde. Vi motiverer og sætter i gang.

• At de trænes i selv at rydde op efter sig, og passer på de ting, de omgås.

• At de følger årstidens skiften i de ting, vi foretager os.

• Naturmaterialer og sund økologisk, sukkerfri mad.

 

Forældresamarbejde:

Vi vægter en god kontakt til forældrene og et godt samarbejde mellem børnenes klasselærer og SFO’en således, at vi i fællesskab kan støtte det enkelte barns behov, så vidt muligt, i forhold til den sociale sammenhæng, trivsel og udvikling.

Der afholdes 1 forældremøde årligt, dertil vil vi i et vist omfang være repræsenteret på de respektive klassers forældremøder, og en gang årligt inviterer vi til fællesspisningsarrangement eller eftermiddagshygge.

Efter behov tager vi gerne et møde med enkelte forældre.

Ugentligt bliver I orienteret og får beskeder fra SFO’en gennem ugebrevet, via skolens Intra.

Her i COVID-19 perioden kan vi finde på at sende sms’er til jer, om mad og tøj behov, hvis der mangler.

Når I har noget på hjertet, så kom til os. Lad ikke problemer, undren, usikkerhed eller rygter vokse til sladder i elefantstørrelse.

 

OBS:

• Børnene ”melder” sig i SFO’en til ”afkrydsning”, og bliver modtaget, når de har fri fra skole.

• OBS! Vi følger sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger om afstand og håndhygiejne. Håndvask ved ankomst, når man kommer ind udefra, og før vi spiser. 

• Der siges farvel ved afhentning.

• Børnene rydder op efter sig, inden de går i gang med en ny aktivitet.

• Når børnene leger længere væk end synsvidde, skal de give besked derom til personalet, som skriver det ned.

• Børnene må ikke lege eller opholde sig uden for skolens område, og der er klare grænser i forhold til ophold i nærheden af Stavangervej. Børnene må ikke lege og opholde sig alene i området mellem SFO’en og vejen. De må løbe rundt om bygningen, men ikke længere væk end fliserne langs huset.

• Legetøjsdagen, som vi plejer af have den sidste fredag i måneden, er aflyst i COVID-19 perioden.

• Til gengæld må der i COVID-19 perioden gerne medbringes tegnegrej til eget brug.

• Rulleskøjter må gerne medbringes, dog kræver vi cykelhjelm og beskyttere. Løbehjul og cykler er for pladskrævende i forhold til, hvor mange børn vi er.

• Som i skoletiden vil vi ikke have mobiltelefoner fremme. Hvis de er, tager vi dem i vores varetægt, og følger skolens regler.

• SFO’ens telefon bruges ikke til legeaftaler. Vi opfordrer jer til at lave aftaler i forvejen, eller ved afhentning. Det er for tidskrævende, og det tager fokus fra at være til stede i nuet og i legen.

 

Praktisk:

• MEDBRING MAD TIL HELE DAGEN OG DRIKKE DUNK MED VAND - !!! NAVN PÅ MADKASSER OG DUNKE.

• PASSENDE TØJ TIL DAGENS- OG ÅRSTIDENS VEJR, SAMT SKIFTETØJ, for vi er ude uanset vejret.

• SKRIV NAVN I BØRNENES TØJ OG SKO/STØVLER, især overtøj, så finder det lettere sin ejermand.

• SFO’ens lokaler er skofrit, året rundt.

• På det store toilet står en kurv med glemmetøj. Efter efterårsferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie giver vi tøjet videre til genbrug, så kig efter ind i mellem.

• Normalt appellerer vi til jer forældre om orden, disciplin og gode vaner i garderoben. I denne tid vil vi gøre vores bedste for at hjælpe børnene med orden, men I kan hjælpe os meget ved kun at lade det mest nødvendige være der.

• Vi tager hjertens gerne imod: Pæne syltetøjsglas med låg, perler, hobbymaterialer og garn i naturmaterialer, værktøj, skiftetøj til lånekurvene (især strømper og underbukser), rulleskøjter og beskyttere, spil og overskudshøst fra haven og lignende.

 

 

Mange kærlige hilsner og ønsker om et godt samarbejde

 

Lisbeth, Jacob, Henry, Ellen, Jytte og Catrine

 

 

 

1/3

​S F O