Fritidstilbud for elever i børnehaveklasse til og med 3. klasse

Pædagogiske og praktiske oplysninger for SFO’en 2019/20:

 

Åbningstider:

SFO’en har åbent hver dag 12.10 – 16.30, dog fredag til 16.00

Der er morgenpasning fra 6.45 i børnehaven Yggdrasil. Fra i år kræver morgenpasning tilmelding på kontoret.

SFO tlf.: SMS KUN EFTER AFTALE, RING 30539557 (hvis I vil være sikre på, at vi får besked)

 

Feriepasning:

Vi tilbyder feriepasning efter tilmelding og behov, i august inden skoleåret begynder, 8.september der er skolefri i år, i dagene efter nytår, i vinterferien, i juni måned efter sidste skoledag. Åbent fra 7.30-16.30. Fredag til kl.16.00. (Efter særlig aftale fra kl.6.45).

Vi holder lukket i juli måned, i efterårsferien, mellem jul og nytår, de tre dage før påske og fredag efter Kr.Himmelfart og Grundlovsdag.

 

Afhentning og afbud:

Husk at sige ”farvel” ved afhentning. Det er vigtigt, at der siges farvel til en blandt personalet, så vi ved hvilke børn, der er hentet. Hvis børnene tager hjem lige efter skoletid, så lad os vide det. Hvis børnene er fraværende fra skole, får vi besked fra skolen.

 

Personale:

Morgenpasning varetages af børnehavens personale

SFO-leder: Catrine Oest Jacobsen

Pædagogmedhjælper: Lisbeth W. Lauritsen

Pædagogmedhjælper: Rikke Tarp Juul

Pædagogmedhjælper en time ugentligt: Ellen Kasandra Alstrup

I perioder tager vi imod praktikanter ude fra.

 

Strukturering af dagen:

Bh.kl. bliver fulgt til SFO når de har fri kl. 12.10. 1.Kl. og 2.-3.kl. går selv til SFO’en og melder sig, straks efter at de har fri fra skole.

Alle børn bliver taget imod med øjenkontakt og håndtryk, hvorefter de bliver krydset af og hjulpet med deres ting i garderoben. Medmindre vejret er helt elendigt, og alt tøj er vådt, skal alle være ude den første halve time. Mellem kl. 13.30 og kl. 14 samles vi og spiser eftermiddagsmad sammen. Der serveres et lille sundt mellemmåltid. Hvis børnene er sultne derudover, må de selv medbringe eftermiddagsmadpakke.

Hvis I afhenter i spiseperioden, så gør det hurtigt og stille, og forvent ikke at vi har tid til at tale med jer i denne periode. Vi starter og afslutter vores samling med at synge et madvers og tænde lys. Det foregår i en stille lidt højtidelig stemning.  

 

Skolebussen:

Skolebussen kører mandag – onsdag kl. 15 og torsdag og fredag kl. 14.10

 

Aktiviteter, værdigrundlag og pædagogiske målsætninger for SFO’en:

Sammen med skolen ligger SFO’en i et naturskønt område, som vi har meget glæde af. Når børnene kommer fra skole, er behovene meget forskellige. Nogle har fået dækket deres sociale behov og har brug for stille samvær i små grupper, andre trænger til vilde lege, og andre igen til spændende aktiviteter.

At skabe rammen, hvor disse forskellige behov tilgodeses, er SFO’ens opgave. Vores målsætning er at gøre dette i overensstemmelse med skolens pædagogik, med rige udfoldelsesmuligheder og trygge faste rammer med vægten særligt lagt på anerkendelse af det enkelte barn. At skabe et så godt nærings- og udviklingsmiljø som muligt er vores hensigt.

Alt i alt vægter vi:

• Det sociale højt, at børnene trives, passer på hinanden og hjælper hinanden.

• At børnene får mulighed for at lege ”som i gamle dage”.

• At de har tid og udfoldelsesrum for fri leg.

• At de har mulighed for at skabe med hænderne – vi hjælper og sætter i gang.

• At de er med til at bage og lave mad.

• At bruge naturen, at de er i den og med den. Dertil laver vi bål og mad på bål.

• At de bruger deres kroppe, motorisk ude og inde. Vi motiverer og sætter i gang.

• At de trænes i selv at rydde op efter sig, og passer på de ting de omgås.

• At de følger årstidens skiften i de ting vi foretager os.

• Naturmaterialer og sund økologisk sukkerfri mad.

 

Forældresamarbejde:

Vi vægter en god kontakt til forældrene og et godt samarbejde mellem børnenes klasselærer og SFO’en, således at vi i fællesskab kan støtte det enkelte barns behov så vidt muligt. I forhold til den sociale sammenhæng, trivsel og udvikling.

Der afholdes 1 forældremøde årligt, dertil vil vi i et vist omfang være repræsenteret på de respektive klassers forældremøder, og 1-2 gange årligt inviteret vi til fællesspisningsarrangementer eller eftermiddagshygge.

Efter behov tager vi gerne et møde med enkelte forældre.

Ugentligt bliver I orienteret og får beskeder fra SFO’en gennem ugebrevet, via skolens Intra. Se også tavlen ophængt i garderoben.

Når I har noget på hjertet, så kom til os. Lad ikke problemer, undren, usikkerhed eller rygter vokse til sladder i elefantstørrelse.

 

OBS:

• Børnene ”melder” sig i SFO’en til ”afkrydsning”, og bliver modtaget med øjenkontakt og håndtryk, når de har fri fra skole.

• Der siges farvel ved afhentning.

• Børnene rydder op efter sig, inden de går i gang med en ny aktivitet.

• Når børnene leger længere væk end synsvidde skal de give besked derom til personalet, som skriver det ned. Hvis de besøger klub eller børnehaven Yggdrasild, får de en seddel med fra personalet til det sted de går hen om aftalen.

• Børnene må ikke lege eller opholde sig uden for skolens område, og der er klare grænser i forhold til ophold i nærheden af Stavangervej. Børnene må ikke lege og opholde sig alene i området mellem SFO’en og vejen. De må løbe rundt om bygningen, men ikke længere væk end fliserne langs huset.

• Med undtagelse af sidste fredag i måneden, må børnene ikke medbringe legetøj i SFO’en. Dog slet ikke elektronisk legetøj.

• Som i skoletiden vil vi ikke have mobiltelefoner fremme. Hvis de er, tager vi dem i vores varetægt, og følger skolens regler.

• SFO’ens telefon bruges ikke til legeaftaler. Vi opfordre jer til at lave aftaler i forvejen, eller ved afhentning. Det er for tidskrævende, for dyrt og det tager fokus fra at være til stede i nuet og i legen.

 

Praktisk:

•  PASSENDE TØJ TIL DAGENS- OG ÅRSTIDENS VEJR, SAMT SKIFTETØJ for vi er ude i alt slags vejr !!

• SKRIV NAVN I BØRNENES TØJ OG SKO/STØVLER, især overtøj, så finder det lettere sin ejermand.

• Fra i år er SFO’ens lokale blevet skofrit, året rundt. Ønsker I at jeres børn har indesko på, så giv os besked derom, så skal vi være behjælpelige.

• I gangen står en kurv med glemmetøj. Efter efterårsferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie giver vi tøjet videre til genbrug, så kig efter ind i mellem.

• Vi appellerer til jer forældre om orden, disciplin og gode vaner i garderoben. Lad kun det mest nødvendige være der.

• Vi tager hjertens gerne imod: Pæne syltetøjsglas med låg, perler, hobbymaterialer og garn i naturmaterialer, værktøj (især en hammer), skiftetøj til lånekurvene (især strømper og underbukser), rulleskøjter og beskyttere, spil og overskudshøst fra haven og lignende.

Ved evt. udmeldelse:

Udmelding skal ske senest den 15. i måneden før!

 

Mange kærlige hilsner og ønsker om et godt samarbejde

Rikke Tarp Juul, Lisbeth W. Lauritsen og Catrine Oest Jacobsen

 

 

 

1/3

​S F O

RUDOLF STEINER SKOLEN      -      Stavangervej 3,  8600 Silkeborg       -      TELEFON  86 80 03 33       -      MAIL kontakt@steinerskolen-8600.dk      -