​L Æ R E P L A N E R 

Undervisningsplan Samfundsfag

Slutmål 9. klasse
• Eleven skal opnå kendskab til grundelementer i moderne samfundsdannelse, specielt demokratiformer, menneskerettigheder og grundloven i Danmark
• Eleven skal opnå kendskab til retssystemet i Danmark, derunder eksempler på forbrydelse, retssag og straf
• Eleven skal opnå kendskab til EU historisk og politisk, samt Danmarks nuværende forhold til medlemskabet af EU

 Eleven skal selv øve demokrati i fællesmøder og praktiske opgaver i klassen og gennem deltagelse i forvaltning af fælles spørgsmål og opgaver for overskolen.
 

Fagplan
 Gennemgang af børne- og ungdomslovgivning, domstole og retsforhold i Danmark. Kriminalsager. Overværelse af en retssag. Straffeattest, forsikringer.
 Demokrati. Magtens tredeling, demokratiske ideologier liberalisme, konservatisme, socialisme og socialliberalisme. Politiske partier og valgsystemet i Danmark. Grundloven.
 Menneskerettigheder: De borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Nürnbergprocessen og domstolen i Haag. Folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser
mod menneskeheden.
 EU. EU’s historiske baggrund og udvikling. Magtens tredeling og beslutningsprocesser i EU. Eksempler på EU’s politiske betydning i internationalt og i Danmark
 Indlæg og samtaler om aktuelle samfundsbegivenheder for eksempel medier og ytringsfrihed, ambassader og konsulaters funktioner, rusmidler, ekstremistbevægelser, folketingsvalg,
kommunalvalg, Irak-krigen, ungdomshuset i København

 

Delmål 9. klasse
 Eleven deltager opmærksomt og aktivt i undervisningen og bidrager spontant eller forberedt med indlæg og spørgsmål i klassen og i gruppearbejde
 Eleven skal udvikle evne til mundtligt at reflektere på aktuelle samfundsspørgsmål og vise egne tankegange i karakteristik og bedømmelse deraf ved almen belysning i klassen
 Eleven skal kunne redegøre skriftligt og mundtligt for samfundsspørgsmål med forskellige perspektiver og kilder som udgangspunkt
 Eleven skal opnå grundlæggende evne til at analysere forskellige synsvinkler og problemstillinger i tekster indenfor området og relatere til anden kundskab
 Eleven skal selvstændigt kunne søge information om emnet.

METALSLØJD
SLØJD