​Å R S T E M A

Vi har i efterhånden nogle år arbejdet med et gennemgående årstema for hele skolen. Nogle år mere synligt end andre.

 

Det overordnede tema gennem årene har været ”Det gode skoleliv”, - under hvilket vi fx har arbejdet med omgangstonen/ sproget/ hvordan taler vi med - og til hinanden; et år var det "bevægelse", der var i fokus, og vi har arbejdet med ”at være parat til at møde i skole”, og et år var der en klasse, der stod for at instruere "fælles lege" i frikvartererne.