​Å R S T I D S F E S T E R 

I årets løb bliver der afholdt forskellige arrangementer og aktiviteter på skolen såsom foredrag, måneds- eller årstidsfester, arbejdslørdag, udstillinger og lign. Som regel bliver de til i samarbejde mellem lærerkollegiet, bestyrelsen og forældrene. Forældrene modtager skriftlige indbydelser til de enkelte arrangementer. Til visse af disse inviteres også offentligheden.

 

De fleste årstidsfester har enten rod i gammel tradition eller i kristendommen. Selvom de hører fortiden til, så har børnene i dag stadig brug for den tryghed, der er forbundet med noget tilbagevendende og at opleve en aktiv samhørighed med de voksne. Til årstidsfesterne hører altid ”rytme”, højtidelighed/inderlighed og glæde. Arrangementer med elevoptræden, der falder på lørdage, medregnes som skoledage, hvilket betyder mødepligt for eleverne.

Høstfest

September

Høstfesten var tidligere et højdepunkt i det daglige liv.​ Høstfesten holder vi som regel i begyndelsen af september.

 

Det varierer om den holdes som lørdagsfest med forældre eller som ”intern fest” en fredag i skoletiden.

St. Michaels fest

Omkring 29. September

Mikkelsdag eller Skt. Michaels dag. Dagen har navn efter ærkeenglen  Michael. Vi fejrer en impuls, som på en måde er i skolen hele året, men i Michaelstiden optræder i ren form.

Det er for så vidt ikke en fest der bygger på traditioner som Julen. Men en fest, der skalskabes på en ny måde hvert år, og som man må være (ånds)nærværende for at kunne skabe.

10. november

Omkring Mortens aften – 10. November holder børnehaven, børnehaveklassen og ofte også de to yngste klasser lanternefest. Vi går ind i årets mørkeste tid, og oplever virkningen af at vi bærer lys ud i mørket.

Adventsspiralen

Første dag i advent

På alle vore skoler samt Helsepædagogiske hjem danner adventsspiralen led i kæden af årstidsfester og højtideligheder. Navnet peger hen på adventstiden, og vi åbner hvert år med vores lysfest porten til denne tid. Vi holder adventsspiral for eleverne på skolen den første mandag i advent. Det er altid mandagen efter basaren.

 

Traditionen er blevet udvidet til også at byde forældre, forhenværende forældre og elever samt andre gæster på denne oplevelse samme dags aften.

Juleindsyngning

Sidste skoledag før jul

Den anden sidste skoledag i december er der juleindsyngning for hele skolen. Der står et stort juletræ i salen, pyntet med roser, lys og julesymboler. Rundt om træet står stole og bænke.

 

Et lille orkester bestående af instrumentallærerne - og somme tider nogle elever – sidder og spiller julemusik, mens eleverne i stilhed går ind i salen.

Julespil

Sidste skoledag før jul

Paradisspil, Kristi fødsels – og hyrdespil, samt Hellig Tre Konger-spil.

I børnehaven og børnehaveklassen er det børnene, som får lov til at vise julespil for forældre og bedsteforældre. På skolen er det lærerne, der spiller paradis – og Kristi fødsels spil og hyrdespillet for eleverne – årets julegave. Dette foregår enten den 2.- sidste eller sidste skoledag.

Hellig tre kongers spil

Sidste skoledag før jul

Spillet danner afslutningen på julen, og hører som sådan med i en gammel tradition. Nogle år lykkes det at en gruppe forældre indøver og spiller dette spil. Andre år har vi taget til Skanderborg Steiner Skolen for at se det.

 

Det vises for elever fra 3. klasse og opefter.

Mindre søskende må vente - også hvad angår aftenforestillingen.

Fastelavnsfest

Februar

Vi har på de skiftende klassetrin et fyldigt fortællestof, som med sine indhold danner  en form for ramme om hvert skoleår. Til Fastelavnsfesten møder eleverne i de forskellige klasser op udklædt i overensstemmelse med klassens tema. Dvs. det kultur- eller fortællestof som det givne klassetrin arbejder med. På den måde kommer eleverne igennem en mængde forskellige udklædnings temaer – hvert år nyt og spændende, hvad der findes på!

Påskefest

April

Påskefesten fejres en lørdag enten før eller efter påske.

 

Her samles alle elever, lærere og forældre i skolens fælles sal.

Salen er som regel pyntet med et spirende birketræ der er pyntet med dekorerede æg og kulørte fjer. Æggene har de små klasser malet.

Eleverne optræder nu på skift og viser, hvordan de har arbejdet med påsketemaet.

 

Derudover er der altid en påskefortælling valgt og fortalt af en lærer. 

Majfest

Maj

Majfesten er en rigtig glædesfest. Vi fejrer forårets komme gennem sollyset og det spirende liv. Dansen om Majstangen er et levn fra gamle frugtbarhedsfester, som gennemføres af en klasse fra mellemskolen. Der danses en smuk flettedans, hvor de skiftevis røde og hvide bånd på forskellig vis flettes om stangen og løsnes igen...

Vi holder majfest som regel en lørdag midt i maj, da de første lørdage plejer at byde på konfirmationer. Ved denne fest har forældrene nogle opgaver, bl.a. en række boder til servering eller salg. 

Please reload

 

Bemærk venligst – Ved elevoptræden er det ikke hensynsfuldt at fotografere med blitz, da det forstyrrer eleverne. Brug eventuelt i stedet en hurtig 400-ASA film, eller sluk for blitzen. OBS. Vi henstiller til, at børn under tre år ikke deltager ved elevoptræden, da vi har erfaring med, at de har svært ved at forholde sig i ro i længere tid.​

Har man større udgifter i forbindelse med Majfest, Basar mv., afleveres kvitteringer til bestyreren af basarkassen, for at få refunderet udlæg. Basarkassen indeholder de overskud, der måtte komme af åbne arrangementer.