​Å R S T I D S F E S T E R 

I årets løb bliver der afholdt forskellige arrangementer og aktiviteter på skolen såsom foredrag, måneds- eller årstidsfester, arbejdslørdag, udstillinger og lign. Som regel bliver de til i samarbejde mellem lærerkollegiet, bestyrelsen og forældrene. Forældrene modtager skriftlige indbydelser til de enkelte arrangementer. Til visse af disse inviteres også offentligheden.

 

De fleste årstidsfester har enten rod i gammel tradition eller i kristendommen. Selvom de hører fortiden til, så har børnene i dag stadig brug for den tryghed, der er forbundet med noget tilbagevendende og at opleve en aktiv samhørighed med de voksne. Til årstidsfesterne hører altid ”rytme”, højtidelighed/inderlighed og glæde. Arrangementer med elevoptræden, der falder på lørdage, medregnes som skoledage, hvilket betyder mødepligt for eleverne.

Please reload

 

Bemærk venligst – Ved elevoptræden er det ikke hensynsfuldt at fotografere med blitz, da det forstyrrer eleverne. Brug eventuelt i stedet en hurtig 400-ASA film, eller sluk for blitzen. OBS. Vi henstiller til, at børn under tre år ikke deltager ved elevoptræden, da vi har erfaring med, at de har svært ved at forholde sig i ro i længere tid.​

Har man større udgifter i forbindelse med Majfest, Basar mv., afleveres kvitteringer til bestyreren af basarkassen, for at få refunderet udlæg. Basarkassen indeholder de overskud, der måtte komme af åbne arrangementer.

RUDOLF STEINER SKOLEN      -      Stavangervej 3,  8600 Silkeborg       -      TELEFON  86 80 03 33       -      MAIL kontakt@steinerskolen-8600.dk      -