L Æ R I N G S - T R Æ E T

Udvikling af fag over vore 12 skoleår

Træet er et billede på, hvordan de forskellige fag udvikler sig i løbet af de 12 skoleår. Fra at være en stamme, hvor alle fagene er en del af børnenes leg i børnehaven og børnehaveklassen, deler grenene sig og bliver til flere specifikke fag, som efterhånden udvikler sig gennem årene. Farverne repræsenterer hver sit klassetrin, og jorden træet vokser i er barnets ophav. Som jorden giver næring til træet, står barnets familie støttende og bærende bag barnet, og som solen skinner på træets blade, udvikler det hvert år nye blade, ligesom skolen skinner på barnets væsen. Det er en treenighed, som kun fungerer i samspillet med hinanden.


Klik på træet for at downloade det i PDF.