​O R G A N I S A T I O N

 

 

 

 

 

Skolen er en selvstændig juridisk enhed, organiseret som en selvejende institution. Ingen enkeltpersoner, firmaer eller andre, har ejerandele i skolen, eller hæfter for skolens gæld.

 

Skolen ledes i et tæt samarbejde mellem skoleleder, kollegium og bestyrelse. Der tilstræbes consensusbeslutninger byggende på de selvforvaltningstanker, der ligger i ideerne om den sociale tregrening udviklet af Rudolf Steiner.

Den daglige ledelse varetages af koordineringsudvalget

 

Koordineringsudvalget består af:

 

 • Skoleleder                                     Jes Juul Lauesen

 • Souschef                                       Frank Dam Yde

 • Pædagogisk repræsentant      Frederikke Elisabeth Steffansen

Pædagogiske spørgsmål

 

Pædagogiske spørgsmål behandles i Pædagogisk Råd, som består af:

Frederikke Elisabeth Steffansen, Maiken Broberg Clausen og Inge Schøler Christensen

Skolens konference (lærermøde)

 

Konference afholdes hver torsdag kl. 14.00 - 17.00, og der bliver drøftet både pædagogiske som praktiske spørgsmål. Konferencen består af den bærende medarbejder stab med repræsentation fra såvel skole, SFO, klub og børnehave.

Skolens bestyrelse

 

Skolens bestyrelse består af medlemmer valgt på skolens årsmøde samt 2 medlemmer udpeget af konferencen. I øjeblikket er følgende valgt til bestyrelsen:

 

 • Formand                                                Maria Ranch-Sørensen

 • Næstformand + økonomiudvalg     Søren Junge Bak

 • Sekretær                                               Hanne Bentzen

 • Økonomiudvalg                                   Jon Skålerud

 • Sikkerhedsudvalg                              Anna Landsfeldt

 • Bygningsudvalg                                 Jan Skou - Nielsen (valgt af Kollegiet)                             

 • Valgt af Kollegiet                                John Hansen 

 • Repræsentant for Yggdrasil og      Maria Landsfeldt

      Skovstjernen   

 • ​Menigt medlem                                  Peter Sørensen

 • Menigt medlem                                  Morten Vindbjerg

På bestyrelsesmøderne deltager Frank Dam Yde og Jes Juul Lauesen.            

Se vedtægter (godkendt den 2. januar 2012) for Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg her.

 

 

Tilsyn

 

Skolens tilsynsførende fra Silkeborg Kommune er:

 

Thomas Grandahl, tlf. 31150710

Anemonevej 13

7100 Vejle

 

Se tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 her

Delegeretkreds

 

Alle danske Rudolf Steiner Skoler har samlet sig omkring fælles opgaver i ”Sammenslutningen af frie Rudolf Steiner Skoler i Danmark”. Hver skole repræsenteres med et medlem fra henholdsvis kollegium og bestyrelse. Der afholdes to møder årligt. I det daglige (pt. en gang månedligt) arbejdes der i et sekretariat under ”Sammenslutningen”. Hvert år vælges mindst 5 med­lemmer blandt personkredsen ved danske Rudolf Steiner Skoler til sekretariatet. Desuden er der ansat to personer på 1/3-tid til varetagelses af lø­bende opgaver. Herudover arbejder 5 medlemmer i et sekretariat under ”Sammenslutningen”.

Den årlige generalforsamling

 

Den årlige generalforsamling er for samtlige skolens forældre og andre medlemmer. Generalforsamlingen er øverste formelle myndighed, hvor bl.a. bestyrelsesmedlemmer, revisorer og tilsynsførende vælges, regnskabet godkendes, centrale emner debatteres m.m.

Forældrerepræsentanter

 

I hver klasse vælges 1 - 2 forældrerepræsentanter, hvis fornemste opgave er at stå klasselæreren bi, være  kontakt mellem skolen og forældrene i de enkelte klasser samt evt. være igangsættere/koordinatorer i forbindelse med praktiske opgaver ved f.eks. høstfest, majfest, basar, forældremøder m.v.