​K O M M E N D E  A R R A N G E M E N T E R

En række af de "kommende arrangementer"  finder sted hvert år, se aktuel information og dato løbende.

Her er et overblik over dem:

Musikcafé

To gange om året

To gange om året afholdes der musikcafé i skolens sal. Som regel er det en hverdagseftermiddag fra kl. 16 - 17, hvor alle forældre og pårørende er velkomne. Der er naturligvis gratis adgang, og der kan købes kaffe/kage m.m., som én af skolens klasser står for.

Skolens elever optræder med det, de arbejder med i deres instrumentalundervisning, enkeltvis eller i små grupper. Der musiceres på alle niveauer, og det plejer at være meget hyggeligt!

Motionsdag

Fredag i uge 41

Skolernes motionsdag er et fælles arrangement for alle landets skoler.Den afholdes årligt om fredagen i uge 41, dvs. lige op til efterårsferien. Husk at dit barn denne dag har brug for løbesko, tøj, der er rart at have på til bevægelse, samt håndklæde og evt. skiftetøj. Det er forskelligt fra år til år, hvilken udformning dagen får. Dog er det altid noget med løb. Nogle gange har de ældste elever haft mulighed for at bruge rulleskøjter eller at cykle.Hvis der er tale om disse udvidede muligheder bliver dette kommunikeret ud til forældrene i tide. Dagen sluttes med saft og frugt og en fælles afslutning af skiftende karakter.

Basar

Afholdes hvert år den sidste lørdag i november

Basaren er et af årets festlige højdepunkter!
Traditionelt – på alle Steinerskoler verden over - er basaren et offentligt forældrearrangement, med det formål at give skolen en årlig økonomisk håndsrækning. Samtidig er det en herlig social begivenhed hvor man hvert år, ud over elever og forældre også møder en del tidligere elever og forældre samt mange gæster fra byen.
 
Det forventes at I som forældre bidrager med/ deltager i forberedelser og basar. Det kan være noget produktion af salgsvarer, brugskunst/ kunst, såfremt I selv kan noget særligt, kager til kaffeen, pakker til fiskedam osv. Derudover passer forældrene på skift boderne på selve dagen.
Opgaverne kommunikeres via klasserepræsentanterne ud til dit barns klasses forældre.

Sommerkoncerten

September

Eleverne afleverer alt det skønne musik, de har arbejdet på i løbet af skoleåret både individuelt og i mindre grupper. Man kan her få en fornemmelse af elevernes musikalske udvikling gennem årene og deres formåen på deres respektive instrumenter. 

Det er altid rigtig dejligt at opleve elevernes glæde ved at optræde for et publikum. 

Sommerafslutning

Den sidste skoledag

Den sidste skoledag kl. 18,oo samles hele skolen – elever, forældre og skolens ansatte - til årets store afslutning. Vi begynder med sang eller musik, hvorefter 2.- 4. – 6. – 8. – og 9. klasse får overrakt deres vidnesbyrd på scenen. Mange elever har blomster med til deres klasselærer, så det er en farvestrålende begivenhed.Somme tider er der noget særligt elevoptræden, eller et lærer- orkester spiller et smukt stykke musik.

 

Efter en pause med noget at spise og forfriskninger fortsætter vi i salen, hvor der siges god dag og velkommen til evt. nye medarbejdere samt farvel til dem, der må forlade skolen. Hvis der skulle være forældre og bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil have ordet i denne sammenhæng, bedes I inden festen henvende jer til konferencieren. Så kommer aftenens muntre afdeling, hvor afgangsklassen har ordet. Det kan have mange forskellige udformninger. Fx kan lærerne udfordres til quiz … eller klassen laver en revy over deres skolegang. Altid spændende, hvad de unge mennesker finder på. 

 

Aftenen slutter udenfor med Skt. Hansbål.

1. skoledag

August

Den første dag i et nyt skoleår er altid den første dag – en rigtig festdag - for en gruppe nye elever. Hele den øvrige skole møder kl. 8.oo. Familierne med de nye elever møder kl. 10.00 til modtagelse ved hele skolen i skolens sal. Den første dag i dit barns skolegang – 1. klasse - er en helt særlig dag. Det er den for barnet, for familien, for klasselæreren – men også for hele skolen.Efter 10 frikvarteret samles hele skolen i salen, hvor forældrene til de nye elever sidder forrest, sammen med deres børn. Vi synger en velkomstsang for dem, hvorefter den nye klasselærer fortæller et helt særligt eventyr som indledning af de nye elevers skoletid.

Efter eventyret kaldes børnene et for et op på scenen, hvor de bliver modtaget af deres lærer med en buket blomster – en speciel buket! Den frie hånd sætter de nu på et reb, der har samme antal knuder, som der er børn i klassen.Når vi alle har set og budt de nye børn velkommen på denne måde, synger vi igen en sang, imens læreren fører børnene over i klassen til den første skoletime.Samtidig er der en anden lærer, som samler forældrene til rundstykker og kaffe/ the, hvor der fortælles om skolegangen i en Rudolf Steiner Skole og svares på uafklarede spørgsmål.

 

Rigtigt hjerteligt velkommen til vores skønne skole!

Lejrskole på Møgelø

September

Hvert år tager hele skolen af sted på lejrskole på Møgelø, som ligger midt i Julsø fra torsdag til fredag i begyndelsen af september.

 

Hver gang er der et nyt tema, og eleverne vælger sig i forskellige grupper på tværs af klasserne. I grupperne arbejdes der med temaet, som fører til fælles underholdning i løbet af dagen eller aftenen.

Efter aftensmaden holdes der en skolefest for alle, hvor der hygges og danses.

 

Af tidligere års temaer kan nævnes: det vilde vesten, cirkus, renæssancen, pirater m.m. Den ældste klasse står for at arrangere et løb for alle, hvor eleverne også er delt i hold på tværs af klasserne. 

Please reload