Fritidstilbud for elever i 4. klasse og op

​K L U B

1/3

Pædagogiske og praktiske oplysninger for klubben 2019/20:

 

Åbningstider:

Klubben har åbent fra skolefri til kl. 16.30, dog fredag til 16.00. Den sidste 1/2 – 1 time er i fællesskab med SFO’en.

Klub tlf.: 30238279

SFO tlf.: 30539557

Jens tlf.: 28877333 (onsdag -fredag ring hertil i Klubtid)

Christoffer tlf. 30209616 (mandag – tirsdag ring hertil i Klubtid)

 

Ferier: Klubben har lukket i alle ferier. Der tilbydes ikke feriepasning.

 

Ankomst og afhentning/udskrivning:

Umiddelbart efter skoletid melder eleverne sig i klubben, hilser dels på en voksen og krydser sig selv ind på en liste. Beskeder om legeaftaler eller andet skrives i felt på listen. Når de forlader klubben, krydser de sig selv ud, og siger farvel til en voksen.

 

Personale:

Leder: Catrine Oest Jacobsen (varetager den overordnede koordinering)

Klubmedarbejder onsdag, torsdag og fredag: Jens Jensen

Klubmedarbejder mandag, tirsdag og delvis torsdag: Christoffer William Jensen

Medhjælper tirsdag og fredag: Ellen Kasandra Alstrup

 

Strukturering af dagen:

Omkring kl.13.30/14.00 serveres et let måltid. Alt efter hvornår eleverne har fri, hjælper de med forberedelserne. Hvis elever med klippekort ønsker at få mad i klubben, så SKAL de meddele, at de kommer. Det kan ske enten i 13 frikvarteret den pågældende dag, eller dagen før.

 

Skolebussen: Kører mandag, tirsdag, onsdag kl. 15 og torsdag, fredag kl. 14.10.

 

Aktiviteter, værdigrundlag og pædagogiske målsætninger for Klubben:

Klubben er en fuldt integreret del af skolen. Både beliggenhedsmæssigt og i samarbejde med skolens ledelse, klasselærer og skolens fritidsordning. Økonomisk er det et fritidstilbud der ingen tilskud er til, hvilket vil sige, at klubbens økonomi skal hvile i sig selv. Skolen lægger lokaler, vand, varme til, mens løn, mad og andre udgifter skal dækkes af klubforældrene. Vi beregner personale i forhold til 1:20 børn.

Klubben har stor glæde af at ligge i et naturskønt område, og vi bruger skoven og skolens udearealer meget. Lige udenfor døren er en parkurbane anlagt i samarbejde med Danmarksmesteren i parkur. Den er eftertragtet i vide kredse. Ved siden af har vi en tipi, som benyttes til bål og madlavning. Kreative og fysiske aktiviteter følger årstiden og vejret. I sensommeren samles bær og svampe til madlavning. I de våde kolde eftermiddage spiller vi bold inde, i skolens sal, eller varmer os ved bål i tipien, eller sidder inde og spiller spil, tegner eller hyggesnakker i klubbens sofa. Skolen har en boldbane og en basketbane og der er mulighed for at stå på rulleskøjter. Man kan snitte og arbejde i træ. Madlavningen og det daglige hyggelige måltid vægtes højt.

 

Alt i alt er Klubben et værested med hjemlig hygge. I forhold til SFO’en, er Klubben et sted med større frihed og mere ansvar. Man er en del af et fællesskab, og det forventes at alle hjælper til, rydder op efter sig og tager vare på omgivelserne og hinanden. Personalet er der til at skabe en tryg ramme, guide på vej, hjælpe med aktiviteter, overholdelse af regler, hjælpe med løsning i konflikter der opstår, og selvfølgelig lytte og lægge øre til de snakke der er behov for. I klubben vægter vi samværet, det sociale og det mellemmenneskelige højt. Vi er en off-line Klub uden digitale medier, spil og mobiltelefon.  Ikke som en fornægtelse, men som et pædagogisk alternativ med andre udfordringer   i det sociale.

 

Forældresamarbejde:

Gå direkte til os personale, hvis I har spørgsmål, undre jer, er tilfredse eller utilfredse med noget. Vi ønsker et godt samarbejde, og tager hjertens gerne imod forslag, ideer og kritiske røster. Hvis I forældre ønsker det, holder vi gerne et forældremøde. Efter behov tager vi også gerne et møde med enkelte forældre. Personalet har løbende dialog med klasselærer, så vi I fællesskab har fornemmelsen af, hvad der rør sig blandt eleverne, og kan støtte hinanden og dem bedst muligt.

I skolens ugebrev bliver I ugentligt orienteret og får beskeder fra Klubben.

Forældrerepræsentanter fra de respektive klasser vil være bindeled mellem Klub og forældre.

 

Regler og aftaler:

• Når eleverne har fri fra skole, melder de sig i Klubben, krydser sig selv ind og hilser på en voksen. Når de forlader Klubben, krydser de sig selv ud, og siger farvel til en voksen. Det er elevernes ansvar selv at krydse sig ind og ud, og det er meget vigtigt at de overholder dette.

• Klubtid er fra eleverne har fri fra skoleundervisning til de går hjem. Ikke i frikvarterer eller eventuelle mellemtimer. Elever der ikke er indskrevet i klub, må ikke opholde sig i klubben.

• Elever der benytter skolebussen vil få besked, når det er bustid, og herefter er det elevens eget ansvar at gå til bussen.  

• Efter spisning tager eleverne deres egen opvask, ingen undtagelse.

• Eleverne rydder selv op efter sig, og husker at bringe ting ind, som de har haft med ude.

• Eleverne skal blive på skolens grund så længe de er i Klubben.

• Hvis man i længere tid opholder sig langt fra Klubben, giver man besked til en voksen. Ophold indendørs i andre bygninger er ikke tilladt. Kun efter særlig aftale med en medarbejder.

• Ophold, spil og leg i skolens sal skal altid foregå sammen med en voksen. I kommende skoleår vil der ikke være ophold i salen mandag og onsdag.

• Legetøj, “gadgets” og “den sidste nye dille” skal ikke medbringes i klubben. Hvis det er med i skole, så skal det blive i tasken. Hvis denne regel ikke overholdes, har klubbens medarbejdere lov til at inddrage sagerne, og de kan så bliver udleveret til forældrene.

• Klubbens telefon benyttes kun i tilfælde af sygdom. Alle legeaftaler laves på forhånd hjemmefra, og en seddel medbringes herom. Vi har haft for mange tilfælde, hvor elever er taget med en hjem og hverken Klub eller forældre vidste hvor de var.

• Klubben følger skolens mobilpolitik. Hvis eleverne har mobiltelefoner med i skole, bliver de indsamlet, og udleveret når man forlader skolen, eller k Eleverne skal spørge om lov, hvis de har brug for at benytte dem til beskeder. Vigtige beskeder fra forældre om afhentning/bus, skal gives til en klubmedarbejder.

• Alle passer på hinanden, taler pænt til hinanden og hjælper hinanden. Konflikter skal løses i samarbejde med en voksen. Husk, at uenighed er ikke lig med uvenskab, for vi er alle forskellige.

 

• Hvis en eller flere elever gentagne gange ikke overholder klubbens regler og aftaler, skaber konflikter eller ikke følger medarbejdernes anvisninger, så kan det medføre karantæne fra klubben i en periode. Dette vil selvfølgelig ske i et samarbejde med forældrene.

• Regler og aftaler gælder alle ugens dage, og uanset hvilken medarbejder der er til stede. Jens og Christoffer holder ugentligt et møde, hvor de udveksler og aftaler, så der gennemgående er en kontinuitet i klubdagene. Undtagelser og foreslag til ændringer kan og skal drøftes med Jens, Christoffer og Catrine.

 

Praktisk:

• Have tøj på og med, der passer til vejretog årstiden.

• Der serveres et let sundt måltid, dette erstatter ikke madpakken (måltidet i klubben er hverken á la Carte eller buffet). Klubben er ikke sukkerfri, men i videst mulig udstrækning benyttes sunde alternativer. Besked om allergi og diæter vil vi have fra jer forældre.

• Vi tager meget gerne imod perler, hoppyartikler og garn i naturmaterialer, værktøj og overskud fra havens høst.

Ved evt. udmeldelse:

Der er en opsigelsesfrist på 2 måneder!

 

Mange kærlige hilsner

Med ønske om et godt samarbejde og et rigtigt skønt Klubår

 

Christoffer William Jensen, Ellen Kasandra Alstrup, Jens Jensen og Catrine Oest Jacobsen