I N T R ANET

__________________________________________________________

Hvis du har problemer med at logge ind, har glemt eller mangler et brugernavn og password,
så henvend dig til kontoret på: Tlf.: 86 80 03 33 eller e-mail kontakt@steinerskolen-8600.dk

RUDOLF STEINER SKOLEN      -      Stavangervej 3,  8600 Silkeborg       -      TELEFON  86 80 03 33       -      MAIL kontakt@steinerskolen-8600.dk      -