​I N F O R M A T I O N

En ualmindelig skole for almindelige børn

Skolen er en selvstændig juridisk enhed, organiseret som en selvejende institution. Ingen enkeltpersoner, firmaer eller andre, har ejerandele i skolen eller hæfter for skolens gæld.

 

Skolen ledes i tæt samarbejde mellem skoleleder, kollegium og bestyrelse. Der tilstræbes konsensusbeslutninger byggende på de selvforvaltnings-tanker, der ligger i ideerne om den sociale tregrening udviklet af Rudolf Steiner.

Skolen blev oprettet i 1980 og har siden 1986 haft til huse i de nuværende bygninger.

 

Til en samlet skolegang på en Rudolf Steiner-skole hører 12 skoleår, hvor vi her på skolen kan tilbyde de 10 første.

11. + 12. klasse har eleverne mulighed for at gennemføre på steinerskolerne i Århus eller Skanderborg. Nogle elever vælger i stedet at gå på efterskole, gymnasium, teknisk skole el. l. Eleverne klarer sig generelt rigtig godt, og tilbagemeldinger viser, at de kommer med en god ballast og faglig viden fra vores skole.

 

Børnehaveklassen deler have og legeplads med Rudolf Steiner Børnehaven. De to institutioner har et naturligt pædagogisk samarbejde. Børnehaveklassen optager børn et år før, de skal begynde i skolens 1. klasse.

 

 

Vi lægger vægt på...

 

Vi er en skole som lægger stor vægt på samarbejdet med hjemmet om at skabe et positiv og trygt miljø for børnene, med

tid til det enkelte barn

 

tid til fællesskab

 

tid til leg og læring

 

tid til fordybelse.

 

hvor

 

 

udvikling af barnets personlighed er en naturlig del af vores hverdag.

 

vi bruger musisk- og kreativt arbejde til at fremme indlæring.

 

klassernes størrelser giver mulighed for at tilgodese det enkelte barns behov for undervisning.

 

sprogundervisningen begynder i 1. klasse.

 

gennem undervisningen engageres hele mennesket med tænkning, følelse og vilje.

 

undervisningen følger Rudolf Steiner Skolernes læreplan og tager udgangspunkt i barnets alder og udvikling.

RUDOLF STEINER SKOLEN      -      Stavangervej 3,  8600 Silkeborg       -      TELEFON  86 80 03 33       -      MAIL kontakt@steinerskolen-8600.dk      -