​I N F O R M A T I O N

Skal dit barn gå på en skole hvor:
  • Klassernes størrelser giver mulighed for at tilgodese det enkelte barns behov for undervisning.

  • Udvikling af barnets personlighed er en naturlig del af vores hverdag.

  • Vi bruger musisk- og kreativt arbejde til at fremme indlæring.

  • Sprogundervisningen begynder i 1. klasse.

  • Undervisningen engagerer hele mennesket med tænkning, følelse og vilje.

  • Karakter er noget man har og ikke noget man får

  • Trivsel er i fokus

  • Undervisningen følger Rudolf Steiner Skolernes læreplan og tager udgangspunkt i barnets alder og udvikling.

 

æblevin_destillering_19_juni.jpg
Så velkommen til Rudolf Steiner skolen i Silkeborg

Vi er en dejlig skole med cirka 100 elever fra 1. til 10. klasse, 38 ansatte og en masse gode engagerede forældre.

 

Børnehaveklassen deler have og legeplads med Rudolf Steiner Børnehaven Yggdrasil. De to institutioner har et naturligt pædagogisk samarbejde. Børnehaveklassen optager børn et år før, de skal begynde i skolens 1. klasse.

 

En del af skolens klasser er slået sammen, sådan at to årgange er én klasse. Det er i første omgang af sociale årsager, så børnene i en lille årgang har større socialt spillerum og mulighed for større social trivsel, uden hvilken læring ikke er optimal. 

_DSC7631.jpg
_DSC7560.jpg
Organisatorisk information

Skolen er en selvstændig juridisk enhed, organiseret som en selvejende institution. Ingen enkeltpersoner, firmaer eller andre, har ejerandele i skolen eller hæfter for skolens gæld.

 

Skolen ledes i tæt samarbejde mellem skoleleder, kollegium og bestyrelse. Der tilstræbes konsensusbeslutninger byggende på de selvforvaltnings-tanker, der ligger i ideerne om den sociale tregrening udviklet af Rudolf Steiner.

Skolen blev oprettet i 1980 og har siden 1986 haft til huse i de nuværende bygninger.

Til en samlet skolegang på en Rudolf Steiner-skole hører 12 skoleår, hvor vi her på skolen kan tilbyde de 10 første.

11. + 12. klasse har eleverne mulighed for at gennemføre på steinerskolerne i Århus eller Skanderborg. Nogle elever vælger i stedet at gå på efterskole, gymnasium, teknisk skole el. l. Eleverne klarer sig generelt rigtig godt, og tilbagemeldinger viser, at de kommer med en god ballast og faglig viden fra vores skole.

 

Børnehaveklassen deler have og legeplads med Rudolf Steiner Børnehaven. De to institutioner har et naturligt pædagogisk samarbejde. Børnehaveklassen optager børn et år før, de skal begynde i skolens 1. klasse.

Sl%C3%B8jundervisning_6_november_2019_ed