Rudolf Steiner i medierne

Rudolf Steiner Skolen i medierne

Online artikler:

"Steiner elever klarer sig godt" Nordjyske 2005

"Hvordan klarer eleverne sig" Steinerskolerne i Danmark

 
Relevante hjemmesider:

 

Sammenslutningen af Rudolf Steinerskoler i Danmark

Steinerskolen i Aarhus

Steinerskolen i Skanderborg

Audonicon  Uddannelsescenter   

 

Vi anbefaler følgende litteratur:

 

Rudolf Steiner:   "Barnets opdragelse, set ud fra åndsvidenskabens synspunkt."

Holger Mellerup:   "Forår i skolen."  Falk Magnussens Forlag.

Henning Andersen:   "Hvorfor nu det?"

Sammenslutningen af Frie Rudolf Steiner-skoler i Danmark: "Barndommen genudsendes ikke."

Forlaget Solspejlet:   ”Sund læring – om Rudolf Steiner-pædagogik for barnet fra 3 til 9 år”