Undervisningsplan Hjemkundskab

Slutmål efter 9. Klasse
Der er ikke udarbejdet deciderede slutmål for faget.

Generelt om faget.
Kun i 3. og i 7. klasse kan der tales om en egentlig undervisning i faget ellers er det en integreret del af skolens liv og tilbud i mange andre sammenhænge. 

Se under geografilæreplanen.

3. klasse
I forbindelse med klassens byggeperiode er klassen holdvis med til, at forberede og lave lette måltider i køkkenet til hele klassen. At bage brød indgår også i perioden. Dette foregår ofte i klassens selvbyggede ovn.

7. klasse
I forbindelse med biologiundervisningen gives der en periode i ernæringslære, hvori også madlavning indgår. Budgetlægning, regnskab og indkøb indgår såvel som borddækning og bordskik i denne periode.

Tværfagligt
På klassernes lejrture laver eleverne selv mad, ofte over primitive spritkøkkener.
En teoretisk gennemgang af ernæringen og kaloriernes betydning hører også til her. Elever foretager selv indkøb og laver de nødvendige beregninger af den daglige nødvendige energimængde i maden. På 9. klasses landbrugstur er der ligeledes en turnus omkring madlavning.

METALSLØJD
SLØJD