Undervisningsplan EDB

Slutmål 9. klasse:
• Eleven skal kunne deltage i alle faser af en fælles udfærdigelse af en publikation, der behandler selvvalgte, aktuelle emner på en saglig og personligt engagerende måde i indhold, teknik og
layout inden for afmålt plads og tid.
• Eleven skal forsøge at anvende erfaringer fra andre fag.

 

Fagplan 9. klasse
• Eleverne stifter bekendtskab med tekstbehandling og redigering gennem arbejdet med en artikel om emne efter eget valg. Artiklen skal indeholde bearbejdet og redigeret tekst, mindst 3 billeder, som eleverne selv har optaget, samt et interview med en person uden for skolen og familien, i alt 6000 anslag. Desuden skal der udarbejdes en forsidehenvisning med billede, overskrift,
underrubrik samt faktabokse.
• De samlede artikler skal derefter danne grundlag for udgivelsen af en fælles publikation med en prioritering af stoffet samt fælles korrekturlæsning.
• Der kan afhængigt af emnet arbejdes med opsætning: skrifttyper, overskrifter, spalter, billedbehandling & -placering, sektions- & sideskift, tekstbokse, indsætning af billeder samt
placering af tekst på billeder.

 

Delmål 9. klasse
• Eleven skal lære at deltage i en praktisk arbejdsproces med hele klassen som medarbejdere og indordne sit eget arbejde i helheden, samt deltage aktivt i fællesbeslutninger
• Eleven skal lære de nødvendige tekniske færdigheder i billedog tekstbehandling for at fremstille en publikation
• Eleven skal selv kunne opsøge kildemateriale og bearbejde det sagligt.
• Eleven skal lære selv at forberede, gennemføre og bearbejde et interview.
• Eleven skal selv optage og redigere tre fotos, der skal indgå meningsfyldt i teksten
• Eleven skal deltage i redigering, korrekturlæsning og rettelser.
• Eleven deltager i distribuering af publikationen

METALSLØJD
SLØJD