Nyeste information fra skolen vedr. COVID-19

OPDATERING 2/3-21
Kære forældre

 

Den 23. februar blev den nye epidemilov vedtaget. 
Det har nogle konsekvenser for statens muligheder for at agere under en epidemi, herunder kan det have konsekvenser for rammerne for, hvordan vi kan drive skole og dagtilbud. 
 

Vores opgave er at drive skole og dagtilbud efter gældende lovgivning – dette om det er den konventionelle friskolelov og/eller epidemiloven. Dette er en nødvendighed, for at kunne føre skole. 
 

Der har ikke været ændringer for vores skole og dagtilbud i forhold til de nyeste retningslinjer d. 1 marts.  

På dagtilbudsområdet er der fortsat ingen krav om test, ligesom der heller ikke er krav om test for børn i grundskolen i vores landsdel. Staten anbefaler dog, at alle lader sig teste 2 gange om ugen, men dette er ikke et krav.  


Det kræver forældres samtykke før der kan foretages undersøgelser af børn under 15 år. Der er ikke hjemmel til, at skolen kan påbyde et barn eller en ung at blive testet for at be- eller afkræfte smitte med ny coronavirus. 
 

Indtil videre er 5.-9. klasse fortsat hjemsendte. 

Når I afleverer jeres børn hos os, så er det kun forældre, bedsteforældre eller andre, efter aftale med forældre, godkendte personer, der kan hente jeres barn/børn.  Såfremt der er udbrud, bliver I kontaktet af personalet, som vil bede jer hente jeres barn/børn, da det enten har symptomer på COVID-19 eller har været i nær kontakt med en smittet. 

 

Det er nødvendigt,  at vi som institution overholder retningslinjerne for hjemsendelse af personale og børn med symptomer på COVID-19 samt nære kontakter til smittede. 

Dette er, hvad den nuværende epidemilovgivning samt de nyeste retningslinjer betyder i praksis for vores skole. 

Hvis I ønsker at læse mere om de nuværende retningslinjer og regler henviser vi til Undervisningsministeriets hjemmeside: 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer

Hvis I ønsker at læse handleplan for smitteudbrud, findes den her: 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Retningslinje---Smitte-i-grundskoler

De bedste hilsner

Ledelsen 

Indlæg fra 5/2 

                                                                                                                                                                           

Kære forældre

Endelig! Så begynder en gradvis oplukning af skolen. Dette betyder, at de yngste klasser kan begynde i skolen igen nu på mandag, den 8. februar. Dog er der stadig ting, vi bliver nødt til at gøre lidt anderledes for at forhindre smitterisiko. Derfor:

· Børnehaveklassen er sammen med Jytte hele dagen (Henriette kommer ikke ind). Efter skole bliver de i og ved klassen i SFO-tiden, så de ikke blandes med de ældre elever.

· 1. klasse er sammen med Uffe hele dagen, og har derfor ikke håndarbejde, som de normalt har med Jytte. Klassen får eurytmi med Kirstin og Michael.

· 2.-3. klasse har fuldt skema. Legegymnastik varetages af Heidi ligesom håndarbejdstimerne.  Klassen har tysk med Kirstin og eurytmi med Kirstin og Michael. (Klasselæreren melder ud om skoledagens længde!)

· 4.-5. klasse møder alle ind i ’stamklassen’, som det benævnes i offentlig regi, men har ikke fuldt skema. Der vil være samspil med Louis og idræt om fredagen. Idræt er desværre ikke svømning, som lovet (svømmehallen må ikke åbne), men fysisk aktivitet udenfor eller i salen. Der vil ikke være sløjd og håndarbejde, da vi ikke kan lade Jytte og Uffe gå ind i sløjd og håndarbejde. Dagen bliver derfor lidt kortere i en overgang (klasselæreren melder ud!) Tysk foregår som under nedlukningen med opgaver/digital undervisning i et mindre omfang.

· SFO og klub lukker kl. 16 alle dage. Børnehaveklasse for sig selv. 1. klasse + 2.-3. klasse i SFO-bygningen og 4.-5. klasse i klubben. Børnene vil være så meget udenfor som overhovedet muligt. Og blandes ikke.

Med hensyn til svømning, som rigtig mange børn har glædet sig til, så går det i gang, så snart det er muligt! Og vi regner med at forlænge svømmeperioden et antal gange efter påskeferien, om muligt.

· Jeg skal også gøre opmærksom på, at elever i de ældre klasser, der er socialt udfordrede, mistrives eller for hvem, det ikke hænger sammen i hjemmet, har mulighed for at møde på skolen i nødpasning.  Mener man, at det står sådan til, må man gerne henvende sig til skolen og få en aftale om at møde i skole en eller flere dage om ugen. Måske ikke hele dagen, men en tid, hvor man møder kammerater og får et afbræk i en periode. Skolen vil så organisere dette. Man skal så være klar over, at de elever, der kommer, bliver blandet i én gruppe på tværs af klasser og får opgaver af mere projektagtig karakter.

Der er kommet en række nye bekendtgørelser gældende fra 8. februar, hvoraf udpluk heraf skal gengives:

Udpluk fra retningslinjerne, som forældre også er underlagte:

Regler:

· I det omfang skolen er åben for elever, må der ikke gennemføres undervisning, hvor elever blandes på tværs af klasser (stamklasser), klassetrin m.v.  Det gælder dog ikke for de elever på 5.-10. klassetrin, der er undtaget fra hjemsendelse, hvor undervisningen dog så vidt muligt bør foregå på faste hold. 

· Forældre og andre besøgende skal anvende mundbind eller visir indenfor på skolen, SFO, klubtilbud m.v., herunder fx i forbindelse med aflevering og afhentning. 

· Elever i børnehaveklasse samt 1.- 4. klasse skal modtages på skolen, SFO, fritidshjem og klubtilbud .

Anbefalinger:

· Skolen planlægger skoledagen, så de enkelte elever i videst muligt omfang ikke undervises af flere lærere eller pædagoger, end det er nødvendigt. Lærerne og pædagogerne har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, når de skifter klasse.

· Møder mellem lærere, pædagoger, ledere og øvrigt personale bør afholdes virtuelt. 

· Aktiviteterne i SFO og fritidstilbud organiseres på en sådan måde, at børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og voksne. Det bør så vidt muligt undgås, at de faste grupper blandes på tværs, og at der holdes 2 meters afstand til børnene i andre grupper. Det vil ikke i alle tilfælde være muligt, at grupperingen i SFO'en mv. kan være den samme som i skolen (klassen), og børn og pædagogisk personale kan desuden undtagelsesvist samles på tværs af stuer eller grupper i det omfang, det er nødvendigt, fx i forbindelse med pasning i ydertimerne. Endvidere kan det overvejes, om dele af aktiviteterne kan organiseres, så de foregår udenfor.

Skolens politik er fortsat, at forældre afleverer ved vejen, når der er tale om skole, mens børn til børnehave/vuggestue selvfølgelig kan følges helt op til døren. Hvis forældre undtagelsesvis går med indenfor er det med mundbeskyttelse på.

Når så alle disse formalia er sagt og på plads, så må jeg sige, at vi bare glæææder os til at se skolebørn på skolen igen. Indtil nu har vi måttet ty til børnehaven og vuggestuen, når vi savnede mere liv. Her har der jo været børn hele tiden, og hvilken glæde har det ikke været at se jeres dejlige børn der.

Med venlig hilsen


Jes Juul Lauesen

Skoleleder

Indlæg fra 31/12

Kære forældre

 

Godt Nytår!
 

Så kom så meldingen om, at undervisningen foregår digitalt frem til den 17. januar for alle klasser. Dette bliver en udfordring især for de yngste klasser.
 

Vi er i gang med retningslinierne for, hvordan undervisningen kan foregå. Det vil som udgangspunkt blive daglig zoom kontakt til dit barn koordineret af klasselæreren, som så koordinerer med de enkelte faglærere. Samtidig kan et barn ikke være foran en skærm i timevis, så vi må finde den passende balance.
 

Vi vil sende information ud til jer forhåbentligt søndag, så I ved, hvordan vi tænker, at undervisningen kan finde sted, når skolen begynder onsdag den 6. januar.
 

SFO og klub vil som udgangspunkt være lukket.
 

Kontoret vil være bemandet fra mandag den 4. januar, hvis der skulle opstå spørgsmål.


Med venlig hilsen


Jes Juul Lauesen

Skoleleder

Indlæg fra 16/12

Kære forældre

Vi har fået melding om en elev i 2/3 klasse, som er testet positiv. Eleven har sidst været i skole onsdag den 9. december. 
Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan børn under 12 år kommer tilbage i skole når de har være symptomfri i 7 dage efter nær-kontakt med smittede.

 

Dvs. at børn som har været 100% symptomfri siden onsdag, kan komme i skole i morgen.  Har barnet haft den mindste smule hovedpine, muskelømhed, hoste, feber eller andet, må barnet IKKE møde op i skole før det har været symptomfri i 48 timer.


Fra skolens side ser vi dog gerne, at I holder børnene hjemme, hvis det overhovedet er muligt.

 

 

Alternativt er der muligheden for at gå gennem test-systemet. Det er dog næsten ikke muligt at nå at få svar inden ferien. 

Jf. Sundhedsstyrelsens anvisninger:

1. test: Første test skal tages tidligst 4 dage efter, at du sidst var i nær kontakt med den smittede person
2. test: Anden test skal tages 2 dage efter den første test. Det er vigtigt at få taget anden test, selvom den første test var negativ, for at sikre du ikke er smittet.

 

Hvis der er gået mere end 6 dage, efter du sidst var i nær kontakt med den smittede, skal du kun testes én gang. Du behøver derfor kun at booke tid til første test.

 

Hvis der er gået mere end 14 dage (voksne), siden du var i nær kontakt med den smittede, og du ikke har udviklet symptomer, skal du ikke testes

Hvis du har spørgsmål, kontakt skolens kontor. 

Indlæg fra 10/12-2020

 

Kære forældre

Skolen har i dag været ramt af to hændelser/beslutninger, som har konsekvens for vor skole.

For det første har vi fået melding om den første covid-19-ramte elev. Dette er en elev i børnehaveklassen, som er blevet testet positiv. Dette har betydet, at vi har været i kontakt med dels Friskoleforeningen, som henviste til Silkeborg Kommune. Her har vi ladet os råde af Silkeborgs Sundhedsberedskab.
 

Dette betyder, at klasserne fra børnehaveklasse til og med 3. klasse er blevet hjemsendt i dag fra sfo’en og ikke må møde igen på skoleneller i sfo’en før de er blevet testet negative. Den positive elev har ikke været i skole siden mandag og er blevet testet onsdag og har fået svar i dag torsdag. Da de øvrige elever, der har været kontakt til, senest kan være blevet smittet mandag, og der skal gå 48 timer efter at man er blevet smittet til man kan testes, kan der testes så snart det er muligt. Lærerne, der har været i nærkontakt med eleven, bliver ligeledes testet, og vi har valgt, at klasserne skal være hjemsendt fredag og mandag, mens der åbnes op for elever, der er testet negative fra tirsdag.
 

Elever, der ikke går i sfo’en og går i 1. klasse og 2.-3. klasse, skal ikke testes og kan møde ind på skolen fra tirsdag.
 

Man bedes melde tilbage til skolens kontor om ens barn er klar til at komme i skole igen tirsdag efter negativ testning. Ydermere bedes man være meget opmærksomme på symptomer hos børnene, der kunne indikere Covid-19.
 

Sfo’en er lukket fredag den 11. og mandag den 14. december, men åbner igen tirsdag den 15. december.

For det andet har regeringen og sundhedsmyndighederne valgt at udbrede de restriktioner, der har været gældende i en række kommuner (især i hovedstadsområdet) til at gælde i Region Midtjylland.

Dette betyder, at vi som skole fra mandag skal hjemsende 5.- 9. klasse, som indtil juleferien undervises digitalt. Vi vælger herfra at hjemsende også 4. klasse (som jo efter jul har 5. klasses pensum), da det ikke giver mening at undervise en halv fysisk klasse i ugen op til jul.  Den digitale undervisning gælder først fra mandag, og derfor skal eleverne i 4.-5. klasse, 6.-7. klasse og 8.-9. klasse møde på skolen i morgen fredag. Her vil man få besked på at tage alle sine hæfter og materialer med hjem, så man kan gå i skole hjemmefra. De enkelte klasselærere vil (efter dialog med faglærerne) give besked om, hvordan den digitale undervisning vil komme til at foregå.

 

Klubben er lukket i næste uge men åben i morgen fredag den 11. december.
 

Instrumentalundervisningen vil også foregå digitalt som i foråret. Dog vil der kun være én gang tilbage af instrumentalundervisningen inden jul. Man bedes derfor rette henvendelse til sin instrumentallærer og få aftalt, om man ønsker lektionen og hvornår den i givet fald kunne ligge.
 

Vi er rigtig kede af at Corona-pandemien endnu engang sætter en kæp i hjulet for vor undervisning og skole. Vi krydser fingre for at disse restriktioner, som er gældende indtil den 3. januar, ikke forlænges, så vi kan begynde det nye år sammen her på skolen.
 

Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at henvende jer til skolens kontor.