Nyeste information fra skolen vedr. COVID-19

Indlæg fra 31/12

Kære forældre

 

Godt Nytår!
 

Så kom så meldingen om, at undervisningen foregår digitalt frem til den 17. januar for alle klasser. Dette bliver en udfordring især for de yngste klasser.
 

Vi er i gang med retningslinierne for, hvordan undervisningen kan foregå. Det vil som udgangspunkt blive daglig zoom kontakt til dit barn koordineret af klasselæreren, som så koordinerer med de enkelte faglærere. Samtidig kan et barn ikke være foran en skærm i timevis, så vi må finde den passende balance.
 

Vi vil sende information ud til jer forhåbentligt søndag, så I ved, hvordan vi tænker, at undervisningen kan finde sted, når skolen begynder onsdag den 6. januar.
 

SFO og klub vil som udgangspunkt være lukket.
 

Kontoret vil være bemandet fra mandag den 4. januar, hvis der skulle opstå spørgsmål.


Med venlig hilsen


Jes Juul Lauesen

Skoleleder

Indlæg fra 16/12

Kære forældre

Vi har fået melding om en elev i 2/3 klasse, som er testet positiv. Eleven har sidst været i skole onsdag den 9. december. 
Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan børn under 12 år kommer tilbage i skole når de har være symptomfri i 7 dage efter nær-kontakt med smittede.

 

Dvs. at børn som har været 100% symptomfri siden onsdag, kan komme i skole i morgen.  Har barnet haft den mindste smule hovedpine, muskelømhed, hoste, feber eller andet, må barnet IKKE møde op i skole før det har været symptomfri i 48 timer.


Fra skolens side ser vi dog gerne, at I holder børnene hjemme, hvis det overhovedet er muligt.

 

 

Alternativt er der muligheden for at gå gennem test-systemet. Det er dog næsten ikke muligt at nå at få svar inden ferien. 

Jf. Sundhedsstyrelsens anvisninger:

1. test: Første test skal tages tidligst 4 dage efter, at du sidst var i nær kontakt med den smittede person
2. test: Anden test skal tages 2 dage efter den første test. Det er vigtigt at få taget anden test, selvom den første test var negativ, for at sikre du ikke er smittet.

 

Hvis der er gået mere end 6 dage, efter du sidst var i nær kontakt med den smittede, skal du kun testes én gang. Du behøver derfor kun at booke tid til første test.

 

Hvis der er gået mere end 14 dage (voksne), siden du var i nær kontakt med den smittede, og du ikke har udviklet symptomer, skal du ikke testes

Hvis du har spørgsmål, kontakt skolens kontor. 

Indlæg fra 10/12-2020

 

Kære forældre

Skolen har i dag været ramt af to hændelser/beslutninger, som har konsekvens for vor skole.

For det første har vi fået melding om den første covid-19-ramte elev. Dette er en elev i børnehaveklassen, som er blevet testet positiv. Dette har betydet, at vi har været i kontakt med dels Friskoleforeningen, som henviste til Silkeborg Kommune. Her har vi ladet os råde af Silkeborgs Sundhedsberedskab.
 

Dette betyder, at klasserne fra børnehaveklasse til og med 3. klasse er blevet hjemsendt i dag fra sfo’en og ikke må møde igen på skoleneller i sfo’en før de er blevet testet negative. Den positive elev har ikke været i skole siden mandag og er blevet testet onsdag og har fået svar i dag torsdag. Da de øvrige elever, der har været kontakt til, senest kan være blevet smittet mandag, og der skal gå 48 timer efter at man er blevet smittet til man kan testes, kan der testes så snart det er muligt. Lærerne, der har været i nærkontakt med eleven, bliver ligeledes testet, og vi har valgt, at klasserne skal være hjemsendt fredag og mandag, mens der åbnes op for elever, der er testet negative fra tirsdag.
 

Elever, der ikke går i sfo’en og går i 1. klasse og 2.-3. klasse, skal ikke testes og kan møde ind på skolen fra tirsdag.
 

Man bedes melde tilbage til skolens kontor om ens barn er klar til at komme i skole igen tirsdag efter negativ testning. Ydermere bedes man være meget opmærksomme på symptomer hos børnene, der kunne indikere Covid-19.
 

Sfo’en er lukket fredag den 11. og mandag den 14. december, men åbner igen tirsdag den 15. december.

For det andet har regeringen og sundhedsmyndighederne valgt at udbrede de restriktioner, der har været gældende i en række kommuner (især i hovedstadsområdet) til at gælde i Region Midtjylland.

Dette betyder, at vi som skole fra mandag skal hjemsende 5.- 9. klasse, som indtil juleferien undervises digitalt. Vi vælger herfra at hjemsende også 4. klasse (som jo efter jul har 5. klasses pensum), da det ikke giver mening at undervise en halv fysisk klasse i ugen op til jul.  Den digitale undervisning gælder først fra mandag, og derfor skal eleverne i 4.-5. klasse, 6.-7. klasse og 8.-9. klasse møde på skolen i morgen fredag. Her vil man få besked på at tage alle sine hæfter og materialer med hjem, så man kan gå i skole hjemmefra. De enkelte klasselærere vil (efter dialog med faglærerne) give besked om, hvordan den digitale undervisning vil komme til at foregå.

 

Klubben er lukket i næste uge men åben i morgen fredag den 11. december.
 

Instrumentalundervisningen vil også foregå digitalt som i foråret. Dog vil der kun være én gang tilbage af instrumentalundervisningen inden jul. Man bedes derfor rette henvendelse til sin instrumentallærer og få aftalt, om man ønsker lektionen og hvornår den i givet fald kunne ligge.
 

Vi er rigtig kede af at Corona-pandemien endnu engang sætter en kæp i hjulet for vor undervisning og skole. Vi krydser fingre for at disse restriktioner, som er gældende indtil den 3. januar, ikke forlænges, så vi kan begynde det nye år sammen her på skolen.
 

Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at henvende jer til skolens kontor.

RUDOLF STEINER SKOLEN      -      Stavangervej 3,  8600 Silkeborg       -      TELEFON  86 80 03 33       -      MAIL kontakt@steinerskolen-8600.dk      -