Velkommen til børnehaven Yggdrasil

Børnehaven Yggdrasil er etableret i 2010 med det mål for sigte at give børn i alderen fra 2 år 10 måneder og op til skolestart en tryg og indholdsrig hverdag. Her skal være tid til at dvæle, rum for udfoldelse, plads til at nysgerrigheden kan få luft og mulighed for at være sammen med jævnaldrende i leg og andre gøremål.

 

Børnehaven Yggdrasil ligger næsten midt i skolens område og har grænser mod børnehaven ’Skovstjernen’ mod vest og har fælles legeplads med skolens børnehaveklasse. Dette er ikke tilfældigt, da et samarbejde med disse fællesskaber skal være muligt.

 

Udefaciliteterne består af en stor indhegnet naturlegeplads på over 300 m2. Hertil kommer rige muligheder for at gå ture i det store skovareal nord for skolen. At være meget ude i naturen er et meget vigtigt element i en Steinerbørnehave, og det er et gode at disse faciliteter er lige om hjørnet.

 

Børnehavens overordnede målsætning er, ud fra Rudolf Steiners pædagogiske impulser, at skabe et miljø omkring børnene, hvor det enkelte barn får muligheden for at udvikle de egenskaber, som det ud fra sit inderste væsen, skal bruge for at finde sin egen vej i livet.

 

Rudolf Steiner har engang udtalt følgende:

 

"Al opdragelse er selvopdragelse. Vi er, som forældre og pædagoger,

egentlig kun omgivelserne for barnet, der opdrager sig selv.

Vores opgave er at skabe de gunstigste omgivelser, for at barnet kan

opdrage sig selv således, gennem os, som det gennem sin inderste

skæbne, må opdrage sig selv."

 

Personalet er: Christina Schmidt, Haydee Nørgaard Dam, Sarah Simone Gravgaard,  Ulla Wich Goldenbaum, Lisbeth W. Lauritsen, Hanne Støcker Lückow og Patrik Hansenius.

 

Mere information

Udmeldelse: Løbende måned + 30 dage!

ÅBN PDF:  Folder med mere information om Børnehaven Yggdrasil

ÅBN PDF:  Årsplan for Børnehaven Yggdrasil

ÅBN PDF:  Ansøgning om optagelse i Børnehaven Yggdrasil

ÅBN PDF:  Læreplan Børnehaven Yggdrasil

 

Skriv til BØRNEHAVEN YGGDRASIL på Yggdrasil8600@gmail.com

Ring på tlf. nr.: 30238232

1/3

​B Ø R N E H A V E N   Y G G D R A S I L

RUDOLF STEINER SKOLEN      -      Stavangervej 3,  8600 Silkeborg       -      TELEFON  86 80 03 33       -      MAIL kontakt@steinerskolen-8600.dk      -