Børnehaveklassen er porten til skolen

Her får børnene lov til at udvikle deres sanser. Det betyder, at vi arbejder med at finmotorikken udvikles f.eks. via diverse håndarbejde og fingerlege, og at vi også øver snørrebåndsknytning, lynlåse mv. – i det hele taget arbejder vi med, at det enkelte barn bliver selvhjulpen og skolemodent.

 

Grovmotorikken arbejdes der med i legegymnastik, på ture i skoven og til Fritidsgården. Vi arbejder også dagligt med de musikalske og sproglige evner gennem sang, rytme, musik, vers, rim og remser.

 

Med daglig fortælling af folkeeventyr udvikles evnen til at lytte og at kunne danne indre forestillingsbilleder. Denne evne er basis for udviklingen af en kreativ og konstruktiv tænkning på de højere klassetrin. Samtidig udvikles forestillingsbillederne også gennem børnenes leg og fantasi. I legen og fantasien øver børnene evnen til at være sociale, i en alder, hvor deres sociale bevidsthed vågner.Derfor løber som en rød tråd gennem børnehaveklasseåret, arbejdet med at skabe en varm, tryg og imødekommende atmosfære for både børn og forældre. Derved er det daglige samarbejde mellem lærerne og forældrene både inspiration og forbillede for børnenes sociale læring.

 

Året har sin helt naturlige rytme i årstiderne. Men også dagen har sin faste rytme, og det samme har ugen. Vi har for hvert år en ugeplan, hvor børnene lærer ugedagenes navne, ved at hver dag kendes på en bestemt aktivitet. Det kan fx være eurytmi og tur/ gåtur om mandagen, bål og snitte om tirsdagen, håndarbejde og forberedelse til årstidsfester om onsdagen, maddag om torsdagen og legegymnastik om fredagen. En fast rytme, som dog kan brydes ved særlige lejligheder.

 

 

​B Ø R N E H A V E K L A S S E N

1/3