Velkommen i børnehaven

Her er tid til at dvæle, plads til at nysgerrigheden foldes ud og mulighed for at være sammen med jævnaldrende i leg. I en børnehave med rigtig god normering.

Børn har en naturlig lyst til at lære, vokse og leve i leg. I vores børnehave skaber vi de bedste rammer for dette gennem en tryg og genkendelig dagligdag. Livet i børnehaven er bygget op af genkendelige rytmer. Vi har en fast rytme gennem dagen, ugen og året.

Vores pædagogik bygger på Rudolf Steiners pædagogiske ideer, og vores nøgleord er tid:

Tid til det enkelte barn

Tid til fællesskab

Tid til omsorg og nærvær

Tid til leg og læring

Tid til fordybelse

Kontakt os for et besøg, eller download og indsend indskrivningsseddel her. Det er muligt at ønske opskrivning i enten Yggdrasil eller Skovstjernen. Vi imødekommer ønskerne så vidt det er muligt i forhold til vores planlægning.

1/3

​B Ø R N E H A V E

Hverdagen i børnehaven

Dagligdagen og aktiviteterne i børnehaven har en fast rytme inspireret af naturen og årets gang, hvor de mange årstidsfester ofte er månedens højdepunkt. Nogle af de faste punkter i hverdagen er morgensamling, eventyr, udendørs leg og økologisk/biodynamisk frokost.

 

Vores børnehave er delt i to afdelinger, Yggdrasil normeret til 30 børn og Skovstjernen normeret til 34 børn. Hver afdeling er delt ind i yderligere to grupper med 15-17 børn i hver gruppe. Vi har også en skovgruppe.

Yggdrasils børnegrupper ligger i en fløj af skolens bygninger, mens Skovstjernens børnegrupper holder til i en særskilt bygning ved siden af. Begge afdelinger har et stort areal med naturlegeplads udenfor samt skoven lige bagved, som benyttes flittigt.

RUDOLF STEINER SKOLEN      -      Stavangervej 3,  8600 Silkeborg       -      TELEFON  86 80 03 33       -      MAIL kontakt@steinerskolen-8600.dk      -