Velkommen i børnehaven

Her er tid til at dvæle, plads til at nysgerrigheden foldes ud og mulighed for at være sammen med jævnaldrende i leg. I en børnehave med rigtig god normering.

Børn har en naturlig lyst til at lære, vokse og leve i leg. I vores børnehave skaber vi de bedste rammer for dette gennem en tryg og genkendelig dagligdag. Livet i børnehaven er bygget op af genkendelige rytmer. Vi har en fast rytme gennem dagen, ugen og året.

Vores pædagogik bygger på Rudolf Steiners pædagogiske ideer, og vores nøgleord er tid:

Tid til det enkelte barn

Tid til fællesskab

Tid til omsorg og nærvær

Tid til leg og læring

Tid til fordybelse

børnehave1WEB.jpg
Børnehave_WEB5.jpg
BørnehaveWEB7.jpg

Kontakt os for et besøg, eller download og indsend indskrivningsseddel her. Det er muligt at ønske opskrivning i enten Yggdrasil eller Skovstjernen. Vi imødekommer ønskerne så vidt det er muligt i forhold til vores planlægning.

Børnehave_WEB6.jpg
1/3

​B Ø R N E H A V E

Hverdagen i børnehaven

Dagligdagen og aktiviteterne i børnehaven har en fast rytme inspireret af naturen og årets gang, hvor de mange årstidsfester ofte er månedens højdepunkt. Nogle af de faste punkter i hverdagen er morgensamling, eventyr, udendørs leg og økologisk/biodynamisk frokost.

 

Vores børnehave er delt i to afdelinger, Yggdrasil normeret til 30 børn og Skovstjernen normeret til 34 børn. Hver afdeling er delt ind i yderligere to grupper med 15-17 børn i hver gruppe. Vi har også en skovgruppe.

Yggdrasils børnegrupper ligger i en fløj af skolens bygninger, mens Skovstjernens børnegrupper holder til i en særskilt bygning ved siden af. Begge afdelinger har et stort areal med naturlegeplads udenfor samt skoven lige bagved, som benyttes flittigt.